Vi trenger å snakke sammen

Vi trenger å snakke sammen

Vi trenger å å sette oss ned, snakke sammen, legge alle kort på bordet og diskutere hva vi gjør videre når det gjelder både klimakrisen og Covid krisen. Det går ikke an å komme fram til sannheten vet at bare en part i en sak skal få ytre seg, mens motargumenter blir slått hardt ned på i stor stil. Jeg sitter i Facebook-fengsel i 30 dager nå fordi jeg la fram mitt syn i en sak. Heldigvis har jeg denne bloggen. Jeg vil si litt om alt dette.

Man sier at man har gått til det drastiske skritt å fjerne all villedende informasjon rundt Covid 19 til vårt beste. Vi blir sett på som vi ikke er i stand til å tenke, og andre har gjort det til sin oppgave å tenke for oss. Det meste som blir sensurert har lite og ingenting med Covid å gjøre, og selv politiske standpunkt blir sensurert. Valget i USA er et eksempel. Vitenskapsmenn verden over blir sensurerte, forskningsrapporter og store studier blir tatt vekk. Leger får ikke tilgang til medisinske tidskrifter og biblioteker. Man ser på vitenskapen som et stort hinder for "The Great Reset" slik at menneskeheten kan "reddes" fra jordens undergang. Alle stygge historier om vaksinene blir slettet, det samme gjelder offisielle data når det gjelder global oppvarming. Falske teorier blir fremmet, mens faktiske observasjoner blir fjernet.

Ytringsfrihetsaktivister i Storbritannia har advart om at ny regjeringslovgivning rettet mot selskaper i sosiale medier er satt til å desimere ytringsfriheten og bringe inn "statsstøttet sensur" i en enestående skala. Aktivister har imidlertid bemerket at det kan brukes til å fjerne meninger og innhold som big tech eller staten ikke er enig i, og kan føre til at flere utgivere blir permanent utestengt fra plattformer. Lovgivningen gir myndighetens kommunikasjonskontor makten til å utstede bøter på opptil £ 18 millioner eller 10 prosent av deres årlige globale omsetning hvis det er høyere, og til å blokkere tilgangen til plattformer fullstendig.

Personvernkampanjegruppe Big Brother Watch har merket lovgivningen " statsstøttet sensur og overvåking i en skala som aldri har blitt sett i et liberalt demokrati. " Dette er et skremmende og historisk angrep på ytringsfriheten. Regjeringen bør ikke ha makt til å instruere private firmaer om å fjerne juridisk tale i et fritt samfunn. Omfanget av disse forslagene er praktisk talt ubegrenset, og omfatter alt fra' trolling 'til' svindel 'og' feilinformasjon. 

Utviklingen eskalerer raskt

Mediene får betalt for å fjerne alle motforestillinger til Covid og til vaksinene. Verdens fremste eksperter på dette får ikke fremme sitt syn, sine erfaringer og sitt perspektiv ut i fra vitenskapelig standpunkt. Våre politikere sitter med den ultimate sannheten til tross for at man vet veldig lite om disse tingene. I går var det f.eks Donald Trump som ble utestengt fra alle sosiale media, i dag kan det bli en helt annen.

Se hvor raskt ting eskalerer? På mindre enn ett år har vi gått fra massiv sensurering av COVID-19-behandlingsinformasjon, opprinnelsen til viruset og COVID-19-vaksineinformasjon , til sensurering av valgkonflikter og konservative nyhetsnettverk, til nå å kreve sensurering av klimainformasjon. Og tro meg, det vil ikke stoppe der heller. Det vil fortsette og fortsette til alle baser av menneskelig tanke er dekket. Vil vi ha det slik egentlig?

Man sier man skal bekjempe disse antivaksine tilhengerne. En fersk rapport fra Center for Countering Digital Hate and Anti-Vax Watch fant at det meste av antivaksininnholdet som sirkulerer på nettet, kun kan knyttes til 12 personer, hvorav flere er figurer innen helse- og velværefeltet. De prøver å bruke makten til monopolistiske Big Tech-plattformer for å fremme sine egne personlige interesser, noe som er ulovlig. Man skal altså styre vår ytringsfrihet. Om vi skal bevare folkehelsen og vitenskapen, så krever de vitenskapelige prinsippene at man setter seg ned, er uenig, og argumenterer for og i mot i form av vitenskapelige studier og erfaringer. Å bare fjerne all motstand, det er en livsfarlig utvikling.

I en fersk artikkel som ble lagt ut på The Unz Review, binder Mike Whitney sammen trådene i COVID-19-pandemisvaret og den påfølgende sensuren. Han påpeker at atferdspsykologer har vært ansatt av regjeringen for å fremme vaksinasjonskampanjen COVID-19 og maksimere vaksineopptaket. Og hvis atferdspsykologer ble brukt til å tvinge vaksineoverholdelse, var de også stolt på å utarbeide andre pandemiske begrensninger?

Det første tegnet på at et menneske tar ansvar for sin egen helse og velferd, er at det stilles kritiske spørsmål. Man har ikke lov til å stille kritiske spørsmål, det er det som er problemet. man så under andre verdenskrig, så brukte man fire prinsipper som man faktisk også bruker i dag for å få det tyske folket til å bli enige i at folkemord på jødene var greit. Man skulle avhumanisere jødene og på samme måte som i dag, så starter man med å bruke fordommer i første steg. Dersom du ikke tar vaksinen, eller har motforestillinger, så er du vaksinemotstander eller du er konspirasjonsteoretiker. Det er helt greit at disse blir hetset med, men de har ikke lov å svare med samme mynt. Så er neste steg, syndebukk. Det er disse som ikke retter seg etter alle påbudene som er skyld i alt som ikke virker eller går galt, dermed kan man øke sensur, lage større skille i befolkningen ved å bruke splitt og hersk-metoden. Deretter blir neste steg diskriminering, og vi ser at alle som ikke tenker riktig blir uthengt i gapestokk i alle landets aviser med våre politikeres velsignelse. Dette skal jeg komme tilbake til. Så er det forfølgelse, og folk lar seg rive med. Dermed har vi blitt formet til å begå grusomheter og folk tror det er helt greit. Ved å få monopol på den eneste "riktige" sannheten i form av sensur, da er vi på feil vei.


Løgner

Omtrent alt vi har blitt fortalt om Covid er en løgn eller løgner ved utelatelse. Vi blir fortalt at vaksinen er den eneste måten å slå ned Covid på. Vi blir også fortalt at det ikke er noen andre behandlinger tilgjengelig.

Det er løgner. Vi blir ikke fortalt at den såkalte vaksinen er "eksperimentell", og at alle disse såkalte vaksinene bare ble godkjent på en nødsituasjon. Vi blir ikke fortalt at disse vaksinene endrer DNA-en din permanent med genteknikk, og at vaksineprodusenter har null ansvar hvis du blir permanent skadet eller dør av et skudd.

Som beskrevet i " The Web of Players Trying to Silence Truth " ser Publicis Groupe, et globalt PR-firma, ut til å være i sentrum av et stort nettverk som involverer Big Tech, Big Pharma, den amerikanske regjeringen og globale ikke-statlige organisasjoner (NGOer). som jobber sammen for å fremme den globalistiske Great Reset-agendaen.

Som du kanskje forventer, når du prøver å implementere en global regimeskifte, må du utøve veldig seriøs kontroll over både media og den offentlige diskursen.

Hvis du ikke gjør det, har du kanskje opprør når folk forstår at dette ikke er gjort i beste interesse for annet enn dem selv.

Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) er bare ett av mange, mange eksempler på grupper som ser ut til å fungere som frontgrupper for en bestemt agenda. Selv sier Bureau of Investigative Journalism at de er en uavhengig, ideell organisasjon som stiller makten til ansvar. "Vi er forpliktet til å forfølge det som er riktig. Vi handler med integritet og rettferdighet for å bringe urettferdighet fram i lyset." Du kan være helt trygg på at når en organisasjon tar over en million dollar fra Bill Gates, blir deres evne til å produsere etterforskningsjournalistikk av høy kvalitet og påvirket økonomisk. Så sent som i november 2019 ble TBIJ gitt et tilskudd på $ 1.068.169 fra Bill & Melinda Gates Foundation. 
TBIJ er finansiert av Bill Gates
Google News Initiative, som sponser stipendier ved TBIJ. The Wellcome Trust, den største veldedighetsorganisasjonen i Storbritannia som finansierer "innovativ biomedisinsk forskning." Den ble dannet i 1936 etter dødsfallet til Sir Henry Wellcome, en farmasøytisk pioner og progressiv industri. Styret består av nåværende eller tidligere bankfolk, forsikringsledere og investeringsstyremedlemmer. Wellcome finansierer også Science Media Center (SMC), et PR-firma som spesialiserer seg på å omforme offentlig virkelighet, produsere samtykke og manipulere tro og atferd. Wellcome og SMC har også det felles målet om å utdanne og trene andre medier.

Alle disse - Gates, Google, Soros og Wellcome - er lett å identifisere som deler av det teknokratiske globalistiske nettverket . Så det er ikke overraskende å finne TBIJ som prøver å miskreditere og sensurere de som er kritiske til den globalistiske agendaen, som selvfølgelig inkluderer å beskytte og fremme COVID-19-vaksineprogrammet.

Forskere og leger sensureres

Over hele verden blir mange hundrede tusner av forskere utestengt fra soliale media, de mister jobbene sine, publikasjonene deres havner på bokbålet, og man fremmer bare en "sannhet", aksepterer ingen vitenskapelige motforestillinger osv.

Begjæringen, kalt Great Barrington-erklæringen etter byen i Massachusetts hvor den ble skrevet, er undertegnet av nærmere 73 000 medlemmer av publikum i skrivende stund, samt over 4700 medisinske forskere og folkehelsevitenskapere og rundt 3200 leger. Alle disse har man brukt millioner av dollar, muligens milliarder av Dollar for å få fjernet fra nett, sosiale plattformer osv. Man skal ikke ha noen invendinger. Grunnen til disse ble slettet er følgende punkter:

"De som ikke er sårbare, bør straks få lov til å gjenoppta livet som normalt," bemerker det og legger til. "Å holde disse [lockdown] -tiltakene på plass til en vaksine er tilgjengelig, vil forårsake uopprettelig skade, og de underprivilegerte blir uforholdsmessig skadet."

"Nåværende politikk for låsing gir ødeleggende effekter på kort og langvarig folkehelse," forteller også erklæringen.

Det fortsetter: "Resultatene (for å nevne noen få) inkluderer lavere vaksinasjonsfrekvens hos barn, forverret hjerte- og karsykdomsutfall, færre kreftundersøkelser og forverret mental helse - noe som fører til større overdødelighet i årene som kommer, med arbeiderklassen og yngre. medlemmer av samfunnet som bærer den tyngste byrden. "

"Å holde elevene utenfor skolen er en alvorlig urettferdighet," tilføyer erklæringen.

"De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt, avslutter det og forklarer at" Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når de er syke, bør praktiseres av alle for å redusere flokkens immunitetsterskel. "

"Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra, "understrekes det.

Til slutt krever erklæringen at det normale livet skal gjenopptas, og sier at "restauranter og andre virksomheter skal åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas. Mennesker som er mer utsatt kan delta hvis de ønsker det, mens samfunnet som helhet nyter beskyttelsen de sårbare blir gitt av de som har bygget opp flokkimmunitet. "

Faktisk.no

En rekke sensurorganisasjoner har blitt opprettet for å fremme den eneste "sannheten" her på Jord. Jeg har selv hatt mange kriger med en av disse, og det er faktisk.no De liker ikke meg og jeg liker ikke disse. Vi kommer til å ha mye å gjøre med hverandre framover, tipper jeg.

Jeg vil nevne litt fra den første saken med disse. Jeg gjenga en vitenskapelig artikkel om termodynamikken som fortalte at oppvarmingen av havet var en umulighet. Kort fortalt så må lufttemperaturen være 4000 grader for å varme opp verdenshavene alene, uten hjelp av solen. Disse forteller at CO2 er en vamekilde, selv om fysikken forteller at CO2 brukes til å kjøle ned saker og ting. I alle fall så ble jeg oppringt av Molnes fra Faktisk.no som ville la "ekspertene" faktasjekke dette. han bedyret at han hadde ingen formening om dette og hadde ingen myndighet til å fjerne artikkelen før den var faktasjekket.

Så glemte han å legge på røret, gikk rundt å briefet over at han allerede hadde fått slettet artikkelen og han lo mens han gjorde narr av meg som ikke var fagmann. "Han skal bli enkel å knuse" sa han. Gjorde han oppmerksom på at jeg overhørte dette, og sa han burde legge på neste gang han skulle "faktasjekke" noe. Dette skulle han huske på og takket for at jeg gjorde han oppmerksom på det. Ganske riktig, artikkelen var allerede fjernet hos Firda som hadde trykket den, og avisen skrev en stor beklagelse enda den var utgitt både i papir og på nettutgave. Offisielt så skriver Faktisk.no at de aldri hadde snakket med Firda, noe som var en blank løgn. Avisen sa det samme, men de hadde aldri slettet dette og beklaget det hele om ikke Faktisk.no hadde snakket med dem. I alle fall, disse dummet seg loddrett ut og det skikkelig. Flere fagfolk, blant annet en professor forsvarte artikkelen min, og ble sensurert bort de også.

Etter en tid så hadde "klimaforsker" Bjørn Samset "faktasjekket" artikkelen og det første han tydde til var latterligjørelse. "De lo godt", da de leste dette fordi utregningene mine var helt korrekt, og dermed hevdet de at jeg hadde bevist global oppvarming i stedet for å motbevise dette. Ingen kan fortelle meg at vi har 4000 grader utenfor! Ikke tale om! Dessuten viste han til Argo bøyene som hadde målt havet siden 1960, en håndfull bøyer som vi faktisk bare har hatt i 17 år nå. Feilmarginen ligger på + - 0,1 grad, og den påståtte temperaturøkningen var også + 0,1 grad, altså innefor feilmarginet. Før den tiden hadde vi "Nansentemometereret", et termometer hengende i en vaier som man senket i havet som dekker 70 % av kloden.

I alle fall, det gikk ikke lenge før Faktisk.no kontaktet meg på nytt, denne gangen på grunn av et bilde jeg hadde lagt ut på Facebook, og som var det 37 000 ganger fra min side. Her er bildet:

Teksten var som følger:

Gerald Oteley
SITAT: -"Bestefar får bivirkninger etter å ha mottatt Pfizer-vaksinen den 28. januar 2021. Dette utviklet seg fra injeksjonsstedet på kroppen. To ganger har han vært på sykehus, men legene er usikker på hva som forårsaket reaksjonen. Han kan knapt nok snakke eller gå etter at han ble vaksinert." Sitat slutt 


Jeg fant dette på Gerald Oteley sin side, men jeg ville sjekke riktigheten av dette før jeg delte dette videre. Gikk inn på siden til den 16 års gamle jenta som hadde delt dette, og fant en rekke med bilder av denne mannen i forskjellige situasjoner, gebursdagsselskap osv. Jeg sjekket og alle sidene til de menneskene hun hadde oppgitt som familie, og over alt var det forskjellige bilder av denne mannen som de tilsynelatende var så glad i. Så saken var en virkelig hendelse, og jeg delte dette.

Det jeg registrerte var hundredevis av mobbere på siden til denne jenta, og de var så grusome som det er mulig å bli. Jenta våget ikke poste noe, og jeg bestemte meg for å fjerne alt som het navn fordi jeg ikke ville bidra med at flere mobbere dukket opp på siden hennes eller til hennes familie. Da innlegget var blitt delt over 10 000 ganger, så visste jeg at Faktisk.no ville dukke opp. Ganske riktig, på 37 000 delinger så ble jeg kontaktet av dem. De ville ha navn på alle de involverte, og jeg nektet å opplyse dette fordi jeg vet hvordan disse opererer. Minnet de på hvordan de "faktasjekket" sist gang, så noen opplysninger gav jeg bare ikke. De fikk undersøke saken sjøl, sa jeg.

Dagen etter var jeg uthengt med navn og bilde i alle landets aviser som konspirasjonsteoretiker og som storprodusent av falsk informasjon. Bildet var falsk og jeg hadde gjort dette med viten og vilje. Dermed fikk jeg gapestokk, og da jeg åpnet messengeren min, så var den full i trusler og hatmeldinger i mange uker framover. Helt umulig å få lest meldinger fra andre som skrev til meg. Hvor enn jeg gikk, så møtte jeg hatefulle blikk. Ja, selv en kar hang ut bilvinduet i Førde sentrum og gaulte for full hals: "Busted av Faktisk.no, du må slutte å spre falsk informasjon". Så kom det opp en knytteneve og en finger...

Jeg lot nå bare disse holde på en dag, så la jeg ut all informasjon, og Faktisk.no hadde tråkket i salaten nok en gang. Hundredevis at støttemeldinger ble sent Faktisk.no og de fikk skikkelig på pukkelen fordi historien var sann. Da skrev Faktisk.no om hele historien: "SITAT: -"Bestefar får bivirkninger etter å ha mottatt Pfizer-vaksinen den 28. januar 2021."... Og nå gjorde disse det om til et helt annet problem: "Han kan da umilig være bestefar til 37 000 mennesker." Ordet sitat, det skjønte disse vist ikke.

Google er med på dette, for da jeg skulle sjekke bildets ekthet, så fant jeg det samme bildet tilbakedatert mange år, men linker til sider som ALDRI hadde skrevet om dette, blant annet Vatikanet av alt. En lege publiserte det samme bildet på Youtube og ble kontoen slettet samme dag.

Splittelse

Her vil jeg overlate til deg å tenke litt selv. WHO gikk ut med et skriv om at nå er smittetallene så lave (0,15%) at vi kan avslutte lockdown og behandle Covid som vanlig influensa. Dette likte ikke World Economic Forum og gikk i mot disse og satte dem på båten, sparket fra land. Disse i WEF består av de aller rikeste i verden, de tusen største multinasjonale selskapene, og Klaus Schwab som er lederen har helt andre planer med denne krisen. Bare tittelen på hans nye bok forteller sitt: "Covid-19, The Great Reset".  Dermed så snudde våre politikere ryggen til WHO som sitter på den medisinske kompetansen, og så bygger disse opp under agendaen til WEF, The Great Reset". Det handler ikke om smitten lenger. WEF er da den nye FN-ledet verdensordenen som skal ta over for alle verdens regjeringer. Vår regjering vil måtte rette seg etter disse i all framtid. I morgen er det 17. mai, og dette er mest sannsynlig en av de siste grunnlovsdagene vår før den nye verdensregjeringen tar over. Så nyt dagen i morgen som om det var den siste.