Utredningen av viruset

Utredningen av viruset

For å forstå hvorfor vi nå har en såkalt pandemi, så er det viktig å grave seg ned i materien for å se hva som egentlig er gjort i den forbindelse. Man må se hva helt ned i røttene, og se hva som egentlig skjedde, dersom man skal ha en egen intelligent mening om dette. Derfor har jeg lett fram den vitenskapelige utredningen som ble gjort, og jeg har lett opp det jeg kan finne av informasjon basert på hva vitenskapen forteller og ikke det som blir hevdet fra ikke faglig hold. Dessverre så forteller våre helsemyndigheter ikke den egentlige sannheten og hvordan denne undersøkelsen ble foretatt, og enkelte går så langt at de har konstruert sin egen "sannhet" om hvordan dette viruset opprinnelig ble undersøkt. Jeg har brukt tusenvis av timer for å sette meg så grunndig inn i dette som jeg kan, og ser at tingene ikke fremstilles på en korrekt måte. Selv anerkjente vitenskapelige faktum, som er opplest og vedtatt i mange tiår, synes å være fullstendig ignorert. Skal komme inn på dette etter hvert.

La oss først gå litt lenger tilbake, og ta tak i opprinnelsen til denne pandemien vi har. Da må jeg helt tilbake til den aller første pasienten diagnostisert med COVID-19. Mannen er fra i Australia, og befant seg i Wuhan da det ryktes at det hadde brutt ut en epidemi som var i stand til å drepe størstedelen av Jordens befolkning. Allerede før man visste om personen hadde fått smitte, erklærte Australia en pandemi på grunnlag av dette. Alarmen gikk noen dager før man i det hele tatt hadde svaret på testresultatet. Dette medførte at alarmen gikk verden over og det ble erklært en omfattende og dødelig pandemi, ut i fra WHO sin endring av definisjonen av pandemi i mai 2009.

WHO endrer definisjon av pandemi

I mai 2009 endret WHO definisjonen av pandemi.
Følgende ledd ble fjernet:

"En pandemi kan oppstå når et nytt influensavirus dukker opp...Noe som resulterer i epidemier over hele verden med enorme dødsfall og sykdom.."En pandemi i 2020 kan NÅ erklæres dersom"en sykdomsepedemi oppstår når det er flere tilfeller av sykdommen enn normalt"
.

I denne definisjonen defineres et "tilfelle" som tilstedeværelsen av viruset (infeksjon) hos personen uten symptomer på sykdom, eller dersom man bare er diagnostisert med symtomer (klinisk diagnose). Senere har WHO gått ut med at man må ha både symtomer og en riktig utført PCR test med positivt utslag, dersom tilfellet skal betraktes som et Covidtilfelle. Dette er det fortsatt ingen myndigheter som retter seg etter, og denne orienteringen ble sensurert bort fra WHO sine egne sider, men er nå satt tilbake.

Australia var den FØRSTE som brukte denne ordlyden i 2020, og varslet at nå hadde vi en "pandemi", den 21. januar 2020, 21 dager etter at ryktet om en pandemi nådde WHO nyttårsaften 2019. Problemet er bare at det første bekreftede tilfellet i Australia ble identifisert 25. januar 2020, fire dager senere, i Victoria , da en mann som hadde kommet tilbake fra Wuhan , Kina, testet positivt for viruset. Så disse var vel tidlig ute med å ærklære en pandemi, mange dager før det aller første testresultatet ble verifisert. Mannen ble ikke alvorlig syk en gang.

På denne datoen var det bare ett tilfelle i Thailand og 41 tilfeller i Kina angitt å være forårsaket av det nye muterte coronavirus 2019, ergo ikke grunnlag selv etter den nye definisjonen av pandemi, på det daværende tidspunkt. Likevel gikk alarmen verdens befolkning sto nå i fare for å bli utradert. Nok en dommedagsprofeti ble fremlagt fra World Economic Forum og tilhørende aktivister, instanser m.m, til tross for at forumet har 79 dommedagsprofetier som enda ikke har intruffet i følge en fagfellevurdert vitenskapelig undersøkelse publisert i International Journal of Global Warming.


Noe av dette jeg ellers nevner kan leses her fordi som ønsker å se nærmere på dette, skrevet av Professor Judy Wilyman PhD, ved University of Wollongong, Australia, den 9. mars 2020.


Hendelsen som satte det hele i gang

Kan og nevne hendelsen som satte det hele i gang.

"En 35 år gammel mann som nylig hadde kommet tilbake fra Kina presenterte en klinikk i Washington State med en 4-dagers historie med hoste og subjektiv feber. Pasienten besøkte sykehuset frivillig etter å ha hørt om et helsevarsel på grunn av et påstått nytt koronavirusutbrudd i Kina tilsynelatende med lignende symptomer som hans eget.

Den medisinske undersøkelsen indikerte: kroppstemperatur (37,2 ° C); blodtrykk 134/87 mm Hg; oksygenmetning 96%; bryst radiografi viste ingen abnormiteter. CDC-ansatte bestemte seg for å teste pasienten for 2019-nCoV (senere omdøpt til SARS-CoV-2) basert på gjeldende CDC-saksdefinisjoner for "personer under utredning".

Pasienten ble utskrevet fra sykehuset, men ble senere ringt tilbake da PCR-testen hans ga en positiv lesning. Behandling i løpet av denne tiden var i stor grad støttende. Pasienten mottok etter behov 650 mg acetaminophen hver 4. time og 600 mg ibuprofen hver 6. time. Han mottok også 600 mg guaifenesin for fortsatt hoste og ca. 6 liter normal saltvann de første 6 dagene av sykehusinnleggelsen. Med tanke på potensialet for sykehuservervet lungebetennelse ble behandling med vancomycin (en lastedose på 1750 mg fulgt av 1 g administrert intravenøst ​​hver 8. time) og cefepime (administrert intravenøst ​​hver 8. time) startet.

CDC hevdet at pasientens nasopharyngeal og oropharyngeal vattpinner testet positivt for SARS-CoV-2 via rRT-PCR-analyse. Avføringen og begge luftveiene ble også testet positive ved rRT-PCR for SARS-CoV-2, mens serumet forble negativt. Behandling med intravenøs remdesivir (et nytt nukleotidanalog prodrug) ble startet på kvelden på dag 7, og ingen bivirkninger ble observert i forbindelse med infusjonen.

Vancomycin ble avsluttet på kvelden på dag 7, og cefepime ble avsluttet dagen etter.På sykehusdag 8 (sykdomsdag 12) ble pasientens kliniske tilstand forbedret. Ekstra oksygen ble avviklet, og oksygenmetningsverdiene hans forbedret seg til 94 - 96% mens han pustet luften. De forrige bilaterale nedre lobene var ikke lenger til stede. Hans appetitt ble bedre, og han var asymptomatisk bortsett fra intermitterende tørr hoste og rhinoré. Han var avebril, og alle symptomene har løst seg med unntak av hosten hans, som var avtagende i alvorlighetsgrad.

Med tanke på sakshistorien er det ikke klart hvorfor pasienten ble utsatt for en rRT-PCR-test for SARS-CoV-2 da han viste hva som normalt ville bli diagnostisert som en mild influensa, og som derfor kunne behandles med antibiotika ( i henhold til det australske svaret). Ikke desto mindre fordi rRT-PCR-testen kom positivt ut, antok antagelsen at pasienten hadde SARS-CoV-2 som førte til det antivirale medikamentet, remdesivir ble (følgelig) administrert. Den grunnleggende feilen her er at pasienten ikke skulle ha fått en rRT-PCR-test for å etablere tilstedeværelse av SARS-CoV-2, og dette er fordi rRT-PCR-testen ikke er en validert test, og kan ikke valideres uten en uavhengig ekstrahert fysisk referanseprøve av viruset, som hittil ikke er oppnådd.

Fra et vitenskapelig synspunkt, og med hensyn til saken, kan ingen analyser være gyldige uten en uavhengig verifisert fysisk referanseprøve. Derfor er diagnosen og tilhørende påstand om at pasienten hadde SARS-CoV-2 og dens tilknyttede infeksjon / sykdom (COVID-19), nødvendigvis falsk."


Media følger opp over hele verden

Fra dag 1 så overdramatiserer media det hele. Tusenvis på tusenvis av påståtte tilfeller som senere har blitt avslørt som løgn blir fremmet i norske og utendlanske media. Dette kaller vi for "krisehåndtering" der våre politikere bruker media for å roe ned befolkningen i disse krisetider. Har tusenvis av slike "tiltak" og ser at dette har ingen ting med å roe ned befolkningen i det hele tatt. Tvert om! Formålet er å skape panikk, en strategi KGB brukte på 60 tallet der de konkluderte med at dersom man klare å påvirke et menneske med frykt i to måneder, så vil dette mennesket kunne kontrolleres som følge av dette. Det er sosial kontroll dette handler om, betalt av World Economic Forum som nå skal lede vårt land i form av en "FN-styrt verdensorden". De fleste av disse tiltakene, inkludert sensur er betalt av George Soros som man blant annet ser her. 

https://www.aftenposten.no/verden/i/GGRK3q/tusener-av-amerikanere-doer-i-sitt-hjem-av-viruset-julio-ayala-var-red

Selv de største avisene og magasinene i verden følger dette opp, ved å spille på andre følsomme strenger, slik som det verdenskjente tyske magasinet "Der Stern" gjorde her. Demed så ble det nok mange som fikk ødelagt denne julen. Man skulle feire Jesusbarnet og ble sittende å tenke på denne sprøten i stedet for.Tilsvarende kampanjer ble kjørt verden over samtidig, og jeg personlig tror dermed det hele er organisert.

Norske politikere følger dette opp

Mange føler seg tvunget til å ta denne eksperimentelle vaksinen som kun er godkjent som nødmedisin. En mulig godkjennelse til almen bruk vil ikke komme før om et år eller to. Legemiddelindustrien presse likevel på selv om dette direkte bryter med Nurnberg- kodeksen i alle høyeste grad. Hvor mange fortvilte mennesker som har skrevet til meg fordi at de føler seg presset til å ta vaksinen om de vil beholde jobben, det har jeg ikke tall på. Det er mange. Jeg var inne på lovdata.no forleden for å kunne referere til grunnlovens paragrafer. Ikke en gang disse slapp unna denne sensuren som pågår. søkte på ordene: «Kongeriket Norges Grunnlov, gitt i Riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814». Grunnloven er altså blitt "falsk informasjon". Her var alt jeg fikk opp:

«Page not found, What`s worse, a hilarious 404 can't be found either.». Se selv ved å klikke på linken.


Over alt, så får jeg opp  "«Page not found" når jeg skal finne offentlig statistikk og offentlige dokumenter som ikke går i favør til disse som fremmer påstanden at vi nå har en pandemi som herjer verden over til tross for at dødsraten bare nå ligger på 0.15 %. Dette er bare så tragisk.

Diagnose skal stilles med klinisk vurdering

Kanskje jeg kan si litt om hva jeg har studert meg fram til, på grunnlag av vitenskapelige rapporter og dokumentasjon som jeg har brukt tid på å sette meg inn i allerede tiår før pandemien oppsto.

Virus er fullstendig avhengig av vertsceller for å eksistere, fordi virus ikke er noe levende og tar derfor næringen den trenger opp i fra disse vertcellene.
Straks man isolerer viruset fra vertscellene, så dør viruset. Så lenge viruset er "aktivt" så tar det det trenger av næring fra vertscellene, her i form av det menneskelige vev, samtidig som vertscellene svekkes, og cellene blir ødelagte. Cellenes eget forsvar svekkes dermed, og bakteriell infeksjoner kan oppstå. Det er det som er faren med alle virus. Viruset svekkes også naturlig når infeksjon inntrer. Næringsgrunnlaget reduseres fordi vertscellene blir "spist" opp. Dermed blir det vanskeligere for viruset å mutere, noe virus gjør hver gang en ny person smittes, og viruset bearbeides og ødelegges litt om litt og tilpasses kroppen på naturligvis. I de aller fleste tilfeller svekkes viruset, vertscellene ødelegges ikke i den grad som tidligere, og viruset blir stadig mer likt kroppens egen funksjon. Derimot, når viruset ikke ødelegger cellene, så sprer smitten seg fortere fordi kroppen bedre aksepterer viruset. Dette gjør at virus vanligvis blir mer smittsomt, men likevel så blir viruset mindre dødelig etter som viruset tilpasser seg kroppen. Du er altså med å bygge opp flokkimmunitet ved at dette skjer.

Dette er hva vi kaller for mutasjoner, og hadde det ikke vært slik, så hadde ikke menneskene eksistert på denne kloden den dag i dag. For hver gan en person smottes, så muterer altså viruset, enten personen blir smittet eller ikke. Faktisk så smitter dette svekkede viruset bare fortere og fortere for hvert menneske det passerer. Kroppen selv bryter genomenet (virussekvensen) i biter som selv kroppen kvitter seg med. Slik får vi oppdatert "virusdatabasen" i kroppen. Fragmenter som legger seg på nervesysemet forblir der, kroppen har ikke råd til å angripe dette, men det betyr ikke noe, fordi dette bare er fragmenter, fragmenter som PCR-testen kan oppfange. Med andre ord så er det denne prosessen som faktisk holder oss friske, en nødvendighet for at vi skal overleve. Så disse mutasjonene er en nødvendighet for at vi i det hele tatt skal kunne eksistere som sagt. Siden viruset kom, så har viruset mutert så ufattelig mange hundrede tusner av ganger, kanskje millioner. Likevel setter man på noen eksotiske navn, og omtaler dem som om disse mutasjonene bare har foregått et par ganger. Dette er ikke vitenskap, dette er direkte LØGN!

Tallene når det gjelder dødelighet er nå mindre, altså en dødlighet på 0,15 % nå, og dermed eksisterer det heller ingen pandemi som er i ferd med å utrydde menneskene på kloden, uansett hvilken farve og fasong dette viruset påståes har, om det er fra Afrika eller ikke. Tallene taler for seg. 

Infeksjoner er det man derfor bør unngå. Virus er ganske ufarlige i seg selv, men siden immunforsvaret svekkes når viruset formerer seg, så er man mer mottakelig for infeksjoner, som i enkelte tilfeller kan ende i en dødelig utgang.

Da CDC utredet dette viruset, så var viruset identisk med Koronaviruset )vanlig influensavirus) som vitenskapen har datert tilbake til 55 år ut i fra fossile funn. Mest sannsynlig har Korona eksistert alltid, og vanlig influensavirus har denne betegnelsen Korona.

I wikipedia står følgende:

"Koronavirus (latin Orthocoronavirinae) er en gruppe RNA-virus som blant annet kan forårsake forkjølelse, men som også kan forårsake langt alvorligere sykdommer, som SARS og MERS.

Viruset, som i utgangspunktet stammer fra flaggermus, gir diaré hos kuer og griser, mens kyllinger kan få en lungesykdom. Hos mennesker gir virusgruppen normalt forkjølelse, men noen koronavirus kan forårsake influensalignende (brystsmerter) sykdommer som kan få et alvorlig forløp. Koronavirus har sitt navn fra corona, latin for 'krans, krone', som referer til utseende på viruset som har en overflate med små tagger, som en krone eller solkrans.

Koronaviruset har vært kjent siden 1932. «Alfakoronavirus» ble oppdaget på 1960-tallet hos kyllinger og i nesene på forkjølte pasienter. I 2003 oppdaget man en ny variant, SARS-CoV. Flere lignende varianter, som MERS-CoV i 2012 (oppdaget i Midtøsten), og SARS-CoV-2 fra Wuhan i Kina, kalles «betakoronavirus»

For orden skyld kan jeg som sagt nevne at vitenskapen har funn som viser at vi har hatt dette i 55 milioner år. Vanligvis gir Korona atypisk lungebetennelse, eller pneumoni, er en infeksjon i selve lungevevet. Dette er altså bakteriell inflammasjon. I 1923 oppdaget man altså Korona, husker jeg ikke feil i forbifarten så kalte man dette viruset for "cloaca med viruset av smittsom bronkitt." Det er så lenge siden jeg satt meg inn i dette, at jeg kan faktisk bomme her, selv om jeg er så og si sikker i min sak.

Kopiert fra Folkehelseinstituttet sine sider: "
(Utheving er foretatt av meg).

"De molekylære testmetodene (RT-PCR RT-PCR) som brukes ved mikrobiologiske laboratorier i Norge er godt validerte ved de respektive laboratoriene. PCR-basert teknologi har svært høy sensitivitet, og påviser tilstedeværelse av virusets genetiske materiale ned til bare noen få genomkopier i en prøve. METODEN SKILLER IKKE MELLOM INTAKT VIRUS OG RESTER AV VIRUS OG SIER DERMED IKKE NOE OM VIRUSETS EVNE TIL Å GI SYKDOM ELLER SMITTE ANDRE." . Men... det står en linje til, og dette samsvarer med det WHO har gått ut med: "Betydningen av funnene må derfor alltid tolkes i en klinisk sammenheng". Se selv ved å klikke linken over.

Hva betyr det? Det betyr at man må ha en klinisk tilstand der man har symptomer. Uten symptomene er man ikke syk. Hvorfor gies da diagnosen Covid til mennesker som IKKE har symptomer, ikke nok med det... HVORFOR GIES VAKSINEN TIL FRISKE mennesker? ..."må derfor alltid tolkes i en klinisk sammenheng"???? Det motsatte skjer og det helt ukritisk uten at noen skal ha lov til å stille spørsmål ved dette. Gjør de det, så bærer det rett i FB-fengsel der undertegnede allerede er blitt en veteran etter hvert!

Våre politikere, våre "eksperter" og mesteparten av media presenterer pandemien som den største folkehelsekrisen på flere tiår, mens dødeligheten så lang i 2020 ligger på 8 plass de siste 27 år. 


Man gjorde noen eksperimenter for å se om viruset angrep det menneskelige vev. Ut i fra rapporten som ble skrevet i den forbindelse, så viste tre forsøk at det IKKE gjorde dette. Likevel gikk man rett ut og hevdet det stikk motsatte. Da fikk vi en pandemi, ut i fra definisjonene WHO hadde endret i forkant.


For å se hvordan det hele oppsto, hvordan man har funnet de 18 sekvensene som er "programert" inn i PCR testen, så må man se på hvordan undersøkelsen av viruset ble foretatt. Sekvensen man leter etter i dag er som følger: "CTCCCTTTGTTGTGTTGT". Denne sekvensen har stått uforandret siden man bestemte seg for at dette skulle være sekvensen man skulle lete etter. Vi kaller dette for markører, fordi testene ikke er i stand til å finne virus på noen måte. Den kan ikke si hvor mye eller hvor lite du er smittet. Den finner KUN disse 18 markørene, i et genom på nesten 32 000 basepar. Disse 18 sekvensene er plukket av 37 basepar som man mente tilhørte viruset den gang det ble utredet. 37 basepar av det man har rundet ned til 30 000 basepar, altså 0,0001 prosent av virussekvensen eller genomet som man sier. Da er vi kommet dit hen at vi må se hvordan man fant disse 37 baseparene, og litt på metoden som ble brukt, en metode som er sterkt kritisert av vitenskapsmenn verden over fordi den ikke baserer seg på annet enn antagelser, ved hjelp av en datamaskin og deretter avgjort ved konsensus, som mer eller mindre er en "håndsopprekking" blant de som utredet viruset. Det var 5 246 584 sammenkoblede sekvenser i rådataene, et lykkehjul avgjorde det hele? Har ingen ting med vitenskap å gjøre. Slik fungerer ikke vitenskapen, vitenskap handler enten om rett eller galt, og dette er så galt som det går an å bli.

Viruset ble aldri konkret undersøkt, men det ble designet (legg merke til ordet forskerne som utredet viruset sier her... designet, altså en modell) og komputerkonstruert på grunnlag av vanlig Koronavirus , ved å bruke den antatte sekvensen fra disse virusene som altså er vanlige influensavirus. Egentlig så er man like langt der også, for disse virusene har man heller aldri kunne undersøke, av den enkle årsaken at virus lar seg ikke isolere. Årsaken har med at man kan ikke undersøke virus før man får viruset til å vokse uten vertsceller, og det er en umulighet fordi virus trenger vertcellene for å holdes i live. Vanligvis så brukes celler fra grønn afrikansk ape for å holde liv i cellene. Problemet er at selv grønn afrikansk ape har DNA og mNRA som alt annet og dermed er det UMULIG å si hva som tilhører viruset, og hva som sorterer under denne apen. I rapporten går det frem at man også gjorde dette her. 

Her er sitatet fra utredningen

"Whole-Genome Sequencing We designed 37 pairs of nested PCRs spanning the genome on the basis of the coronavirus reference sequence (GenBank accession no. NC045512). We extracted nucleic acid from isolates and amplified by using the 37 individual nested PCRs."

Disse konstruerte altå en modell ut i fra genomet som de også gjettet seg frem til  ved hjelp av en computer. Men så biter reven seg i halen, fordi at ut i fra disse så beregnet man også resterende basepar. Ikke nok med det, man endte opp med en 18 punkters sekvens som også finnes naturlig i Homo Sapiens Kromosom 8 av alt, et kromosom de fleste av oss har. Kjører man testen tilstrekkelig nok, så er testen så utrolig følsom at den kan faktisk finne denne sekvensen hos enkelte, enten man er syk eller frisk. Det samme sa oppfinneren av denne teknologien. Med andre ord så er det VI som er viruset disse leter etter.

En ting man og må ta i betraktning: Samtidig som Covid kom, så forsvant influensaen over natta. Utryddet, hokkus pokkus! -"Det er fordi vi er så flink til å vaske hendene våre!" Så spør jeg, -"Hvorfor sprer smitten seg så fort da?" -"Det er fordi folk er ikke så flink til å vaske hendene sine, og ta de nødvendige tiltak som er nødvendige for å stoppe viruset." Hvor er logikken?

I tillegg så har man basert sekvensene på tidligere kjente Koronavirus, Koronavirus som man programerte denne komputeren med, som også man aldri har kunne undersøke fordi virus ikke lar seg isolere. Det blir som å stable kasser, der man bygger kassene oppå hverandre til man kommer skikkelig høyt opp i høyden... bare ved hjelp av 2 kasser, hvor man kontinuerlig flytter den underste oppå den neste til man har kommet opp i ønsket høyde. Det er bare i Donald Duck slikt går an.

Man har riktignok tilsatt nyreceller, altså Vivoceller fra grønn afrikansk ape, men disse brukes bare til å holde livet i viruset etter hvert som viruset formerer seg, og spiser opp vertscellene fra det menneskelige vev. Grønne apekatter har og DNA og mRNA, og for å isolere et virus så må man sile bort alt DNA og mNRA slik at man kan plukke viruset fra hverandre sånn at man kommer til virusets mNRA. DNA og mNRA er identiske, bortsett fra en ting, og det er at DNA har to strenger og mNRA har en streng. Man må altså få alt dette bort slik at viruset er isolert, men uten vertceller, så dør viruset øyeblikkelig og man kan ikke dyrke fram flere virus slik at man får dette undersøkt. Alt dette kan plutselig ikke forskerne vår lenger. De som fremdeles kan dette, de blir slettet og radert bort over en høy sko. HVORFOR DET????

Forskere omkring i verden påstår de har utviklet en ny teknologi som klarer jobben uten disse cellene, men samtlige rapporter viser at det er Vivoceller (Vero / hSLAM-celler ) som har blitt brukt. Man har gått ut i media, i vitenskapelige artikler, og hevdet at man har kommet så langt at dette nå er mulig. 


Jeg har et eksempel liggende her, og dette er fra New Zealand, et eksempel som ble brukt som hovedbevis for at vitenskapen var kommet så langt som de påsto. Otago var navnet på Universitetet, og virolog Miguel Quiñones-Mateu ble "verdensberømt" for denne bragden, av den enkle årsak at virus aldri hadde latt seg isolere før.

Radio New Zealand University of Otago siterte denne professoren. Det gjorde plutselig alle andre forskere i verden også. Det var endelig bevist at virus kunne isoleres. Ny teknologi gjorde dette mulig, dermed kunne man undersøke dette. Teknologien, som ingen forskere i verden klarer å finne....

 Miguel Quiñones-Mateu: "Men når vi isolerte viruset og vi hadde det ... så begynte vi å dele genetisk materiale. ... Det åpnet døren for prosjekter som vaksineinitiativet vi er involvert i ... Hvis vi ikke hadde den muligheten til å jobbe med viruset, ville vi ikke være der vi er ".

Vel, forskerne verden over kontaktet Universitetet. En av disse forskerne fikk til svar fra Universitetet, at slike papirer over hodet ikke eksisterer i det hele tatt. Det hadde aldri gjort det heller. Ingen plasser i verden, eller noen steder i faglig litteratur eksisterer denne "nye vitenskapelige teknologien". Her er forresten et brev som jeg fant i forbifarten, legger det ved under her.

For å forenkle det litt, jeg ber deg isolere hvitoststykket du har på skiven din. Det skal ikke finnes spor av annet materiale, slik at jeg kan få undersøkt denne hvitosten din. Jeg skal ikke ha noen form for smør, ikke en eneste brødsmule. Javel sier du, og hiver på en klatt syltetøy! Sånn!!! Da er det gjort, og du får deg en tur ut på gangen!

Viruset har aldri vært isolert. Det rapporten forteller er at man tok en vattpinne, tok en suppe fra pasienten, og antok at viruset befant seg der. Så tilsatte man disse Vivo cellene, påsto at nå var viruset isolert og man plukket 37 baspar av denne suppen. 32 000 baspar gjensto, men ved å kjøre dette gjennom en komputer så foretok maskinen resten av undersøkelsen, og man hadde genomet, altså virussekvensen. Hvordan tror du dette blir når man bruker matematisk sannsynlighetsregning? Faktisk hadde man mange forskjellige forslag, så en avstemming ble foretatt, konsensus heter det på fint! Dermed kunne man plukke 18 av disse baseparene, til tross for at det var 32 000 basepar, og man endte opp med samme sekvensen som man har i Kromosom 8.

Jeg er ingen ekspert, men som liten lærte jeg å lese. Jeg har lest ENORMT mye om dette, og jeg henter ikke informasjonen min fra upålitelige kilder, selv om en masse mennesker har tatt seg en masse med tid og bry for å fortelle meg at jeg ikke har noen som helst kunnskap om dette, fordi jeg ikke har en passe tittel å vise til. Jeg skal ha alt i form av fagfellevurderte artikler og beskrivelser, ellers kan det bare være.

Så om en hvilken som helst professor påstår jeg tar feil, nei... jeg vet jeg ikke gjør det fordi jeg har brukt kanskje tusenvis av timer på å sette meg inn i den faglitteraturen som eksisterer. Disse slettes med hard hånd for tiden, men jeg ligger forsatt forran disse som nå driver med bokbålbrenning i stor skala. Poenget mitt er her, de kan teste så mye de vil, få svarene akkurat som de vil ha dem. Spiller ingen rolle fordi utgangspunktet henger ikke på greip uansett hvor man snur og vender på dette. Jeg vet at det er mange hundre tusener av forskere som hadde kunne bekrefte dette, og som sier nøyaktig det samme som jeg forteller om her. 

Hvem lyver for deg her?

I april 2020, i Journal of clinical microbiology and infectious diseases, ble en større undersøkelse av riktighetene av PCR-testene offentliggjort: "- Utover 34 sykluser krymper sjansen din for at en positiv PCR-test er en virkelig positiv til null. Over 17 sykluser faller nøyaktigheten dramatisk." Videre forteller denne vitenskapelige studien følgende: Når du kommer til 33 sykluser, er nøyaktighetsgraden bare 20%, noe som betyr at 80% er falske positive. Utover 34 sykluser krymper sjansen din for at en positiv PCR-test er en virkelig positiv til null. Clinical Microbiology and Infection (CMI) er en månedlig fagfellevurdert medisinsk tidsskrift som publiserer originale forsknings- og gjennomgangsartikler, som hjelper leger og mikrobiologer med å håndtere pasienter og forebygge smittsomme sykdommer.

 En annen undersøkelse utført på Oxford University, som er en av de mest prestisjefylte akademiske institusjonene i verden, resulterte i at Portugal gjorde det forbudt å bruke denne testen i forbindelse med persontesting, etter at denne rapporten fra Oxford ble lagt fram i retten. Den var solid og godt dokumentert. Her er konklusjonen: "- Når du kjører PCR-tester med 35 sykluser eller mer - falt nøyaktigheten til 3%, noe som betyr at opptil 97% av positive resultater kan være falske positive."

Så hva er vanlig praksis her i Norge? La oss se på tidsskriftet til Den norske legeforening: "Vi benytter en SARS-CoV-2-spesifikk semikvantitativ PCR-test der alle prøvene blir kjørt i 40 sykluser (FØRTI SYKLUSER!) før resultatene blir avlest." (Universitetssykehuset i Nord-Norge)

På pandemilaboratoriet for SARS-CoV-2 på Oslo universitetssykehus (OUS) kjører de hver prøve i 45 sykluser (FØRTIFEM SYKLUSER!!). Alle tester med Ct-verdi over 35 analyseres om igjen. Det forteller Regine Barlinn, som er virolog og medisinsk ansvarlig for laboratoriet, til Faktisk.no.  

Vel, man trenger ikke en gang bry oss om alt som jeg har skrevet om, fordi det er et FAKTUM at sekvensen testene leter etter, finnes i Kromosom 8. Homo sapiens kromosom 8, GRCh38.side 12. Primær forsamling Sekvens ID: NC_000008.11 Lengde: 145138636 Område 1: 63648346 til 63648363 er "CTCCCTTTGTTGTGTTGT" Bevis for at menneskelig kromosom 8 har nøyaktig den samme 18-tegnssekvensen som denne PCR testen søker etter. Mennesker har normalt 46 kromosomer i hver celle, fordelt på 23 par. To kopier av kromosom 8, en kopi arvet fra hver av foreldrene, utgjør et av parene. Kromosom 8 spenner over 146 millioner DNA-byggesteiner (basepar) og representerer mellom 4,5 og 5 prosent av det totale DNA i celler.

Skal sitere Professor Anne Spurkeland som faktisk sier her at testen er så god at det finner omtrent alt... Da finner den også denne frekvensen i Koromosom 8 om vi skal tro på hennes ord. Alle har denne frekvensen. Sitat: "FHI anslår nå at PCR-testen har en klinisk spesifisitet på 99,999 prosent. Det betyr at det er en veldig liten sjanse for å få et falskt positivt svar, ifølge Professor Anne Spurkland. Enten VET hun ikke dette, ellers er lønnen hennes avhengig av at hun ikke vet dette. Ett av to!

Er det noen sjanse for at alle disse som har fått diagnosen COVID-19 gjerne ikke har hatt dette? Du avgjør sannsynligheten!