Nanopartikler i DNA-Vaksine

Nanopartikler i DNA-Vaksine

I den senere tid har jeg sett en del videoer der folk går rundt i offentligheten og tester kjøleskapsmagneter på tilfeldige mennesker med en kjøleskapsmagnet. Jeg har liksom ikke helt greid å svelge disse videoene, da jeg har tenkt; -"Hva er det av jernpartikler som samler seg etter en vaksine, og hvorfor skulle man tilføre jernpartikler i forbindelse med vaksinering." Høres faktisk ut som en konspirasjonsteori, men i den senere tid er det mange "konspirasjonsteorier" som faktisk har vist seg å være riktige, uansett om disse bak det hele til stadighet finner på mye sykt... Direkte sykt også.

Når du gjenforteller enkelte av disse påfunnene som disse i WEF kommer med, ting som er offisielt bekreftet, så tror verden at du er sprø. Er ikke jeg som er sprø, men disse fantastene som kommer med alle disse syke ideene sine. Som sagt, når jeg ikke greier å svelge det jeg leser om, så går jeg til seriøse forskningsarkiv og undersøker litt selv. Da har jeg i alle fall en intelligent mening etterpå, og det hjelper ikke hvor mye andre ler av det jeg finner i forskningsarkivet. Så lenge forskningen er i det medisinske forskningsarkivet, så må selv en hardbarket medisin professor ha meget god informasjon på hånden om han/henne skal klare å innbille meg at forskningen ikke finnes i arkivene. PubMed driver ikke med humbug, og PubMed vet alle som driver med medisinsk forskning hva er for noe. Igjennom årene har en rekke mennesker hevdet at PubMed ikke er seriøse greier, men i alle tilfellene så er påstandene kommet fra folk som er totalt vitenskapelige analfabeter og som knapt nok har lest noe som helst.

Men, som alt annet så vil jeg undersøke litt rundt dette for å se om det finnes noen vitenskapelige studier hos PubMed, hele verdens forskningsarkiv. Det jeg fant har resultert i at jeg bare ikke kan la være å tro på dette lenger, og jeg skal begrunne hvorfor ut i fra forskningsrapporten.

Bilde: Bentham Science Publishers
Bilde: Bentham Science Publishers

Superparamagnetiske jernoksid nanopartikler

Dette er en studie utført av Fatin Nawwab Al-Deen 1, Cordelia Selomulya , Charles Ma , Ross L Coppel i 2014. Man har brukt geneterapi i f.eks kreftvaksiner, og disse DNA vaksinene har vist seg at de "viderførerer" ikke de "nye genene" særlig godt om man sammenligner dette med proteinvaksinene. derfor tilsettes syntetisere magnetitt Fe3O4-partikler i nanometerstørrelse i løsninger ved kjemisk samutfelling av jernsalter for å øke opptaket. Teknikken er kalt for "The coprecipitation method".

Effektiviteten ved levering av DNA-vaksiner er ofte relativt lav sammenlignet med proteinvaksiner. Bruken av superparamagnetiske jernoksid nanopartikler (SPIONer) for å levere gener via magnetofection viser løfte om å forbedre effektiviteten til genlevering både in vitro og in vivo. (Anm. In vivo refererer til når forskning eller arbeid utføres med eller innenfor en hel, levende organisme. ... In vitro brukes til å beskrive arbeid som er utført utenfor en levende organisme. Dette kan omfatte å studere celler i kultur eller metoder for å teste antibiotikasensitiviteten til bakterier.)

Spesielt kan varigheten for gentransfeksjon spesielt for in vitro-anvendelse reduseres betydelig ved magnetofeksjon sammenlignet med tiden som kreves for å oppnå høy gentransfeksjon med standardprotokoller. SPIONer som har blitt gjort stabile under fysiologiske forhold kan brukes som både terapeutiske og diagnostiske midler på grunn av deres unike magnetiske egenskaper.

Verdifulle trekk ved jernoksid-nanopartikler i bioapplikasjoner inkluderer en stram kontroll over størrelsesfordeling, magnetiske egenskaper til disse partiklene og muligheten til å føre bestemte biomolekyler til spesifikke mål. Internisering og halveringstid av partiklene i kroppen avhenger av syntesemetoden.

Tallrike syntesemetoder har blitt brukt til å produsere magnetiske nanopartikler for bioapplikasjoner med forskjellige størrelser og overflateladninger.

Den vanligste metoden for å syntetisere magnetitt Fe3O4-partikler i nanometerstørrelse i løsning er ved kjemisk samutfelling av jernsalter. Coprecipitation metoden er en effektiv teknikk for å fremstille stabile vandige dispersjoner av jernoksid nanopartikler.

Vi beskriver produksjonen av Fe3O4-baserte SPIONer med høye magnetiseringsverdier (70 emu / g) under 15 kOe av det påførte magnetfeltet ved romtemperatur, med 0,01 emu / g remanens via en samutfellingsmetode i nærvær av trinatriumcitrat som en stabilisator .

Nakne SPION mangler ofte tilstrekkelig stabilitet, hydrofilisitet og kapasitet til å bli funksjonalisert. For å overvinne disse begrensningene ble polykationisk polymer forankret på overflaten av nylagede SPIONer ved en direkte elektrostatisk tiltrekning mellom de negativt ladede SPIONene (på grunn av tilstedeværelsen av karboksylgrupper) og den positivt ladede polymeren.

Polyetylenimin ble valgt for å modifisere overflaten av SPIONer for å bistå levering av plasmid-DNA i pattedyrceller på grunn av polymerens omfattende bufferkapasitet gjennom "protonsvamp" -effekten.

Du finner hele forskningsartikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/

Jeg legger også ved de tre microskopbildene jeg la ut i forrige blogginnlegg, så skjønner man gjerne bedre hva disse nanopartiklene rundt blodcellene på bildene er for noe... 

Friske blodceller
Friske blodceller
Etter vaksinen endret blodcellene seg drastisk de neste dagene
Etter vaksinen endret blodcellene seg drastisk de neste dagene
Nano-partikler (hvite flekker) som dukker opp i blodet ditt kort etter injeksjonen. Kroppen din kan ALDRI avgifte fra dette, og til slutt vil disse nanopartiklene komme inn i hver celle i kroppen din.
Nano-partikler (hvite flekker) som dukker opp i blodet ditt kort etter injeksjonen. Kroppen din kan ALDRI avgifte fra dette, og til slutt vil disse nanopartiklene komme inn i hver celle i kroppen din.
Denne personens blodceller ikke lenger er glatte og symmetriske. De er nå dekket av klumper og fremspring
Denne personens blodceller ikke lenger er glatte og symmetriske. De er nå dekket av klumper og fremspring

For å si det enkelt. Når menneskene skal leke guder og forbedre mennesket.... Det har aldri gått bra og vil aldri gå bra. Disse i WEF har litt for store og urealistiske ambisjoner, synes jeg. Været vil de kontrollere, temperaturen fra Solen, og selv hvert eneste individ på denne kloden. DET er sykt og hører ikke hjemme noen stedet. Kun penger og makt som er drivkraften bak det hele... garantert! Når du ser på disse blodcellene på siste bildet, og sammenligner dette med det første av de fire bildene, så ser jo det ut som om det er en komite som har satt i sammen dette skaperverket her... Skal ikke se sånn ut og personlig akter ikke jeg å gå rundt med slike blodceller resten av livet. Men i dag så jubler folk og klapper hver gang noen utsetter seg for dette her... 

En liten oppdatering

Jeg sendte denne linken til blogginnlegget rundt til mine venner, og en av disse var meget skeptisk til dette jeg skrev. Han skriver: -"Har du hørt om at om en tar en kjøleskap magnet, så vil den sitte fast på stikkstedet etter vaksinen ? Dette var vel noe jeg tok som, ja en litt klype salt. Datteren min er her nå, hun har fått første fra Astra. Gjorde en test på henne. Se selv":

Bildet tatt for bare et par minutter siden...
Bildet tatt for bare et par minutter siden...