Myndighetene begår overgrep

Jeg ønsker å reposte dette som en kommentar til denne videoen jeg la ut om Anne Harila her på bloggen. Grunnen er at jeg vil vise hvordan myndighetene holder på, hvordan folk hiver seg inn i ulovlighetene og gjør seg delaktig i forbrytelser, bare fordi at de stoler blindt på myndighetene. Som Einstein sa det: "Sannhetens største fiende, er en blind tro på myndighetene. Bare se hvor blinde folk er i dag. De stoler nok en gang på myndighetene som nå begår en av historiens største forbrytelser mot menneskeheten. Disse menneskene forstår ikke i det hele tatt at det KUN er de selv som blir ofre for deres handlinger. Derfor utøves ondskapen i den tro at det er gode gjerninger man utfører. Folk lærer ALDRI! Sammenlign denne situasjonen med det som pågår nå i forbindelse med denne påståtte pandemien som myndighetene sier vi har. Tenk på sensuren i dag, som da dette skjedde. Ser dere hva vi er for noe???? Ser noen hvor lite inteligente vi mennesker faktisk er?

Derfor vil jeg vise til denne artikkelen her: 

Den store heksejakten på Anne Harila

BY TRUDE HELÉN HOLE APRIL 9, 2018   Artikkelen kan leses her ved å trykke på linken: https://trudehelenhole.no/2018/04/09/den-store-heksejakten-pa-anna-harila

Legger også ved videoen på nytt til de som har ønske om å se den.