Mein Kampf går greit, ikke vitenskap

Mein Kampf går greit, verre med vitenskapen

Er denne videoen riktig? Oppfordrer deg til å sjekke dette selv. I følge U.S. Food and Drug Administration (FDA) inkluderer listen over "mulige bivirkningsresultater" FDAs sikkerhetsovervåkning av COVID-19 vaksiner en lang "arbeidsliste" over mulige bivirkningsutfall.

Sensur

Kritiske stemmer fra leger, forskere, sykepleiere og andre som har observert eller forsket på hva som egentlig skjer, blir sensurert. Her er bare et par eksempler:

  • Amazon, selskapet som selger Hitlers "Mein Kamf" har undertrykt og fjernet bøker om Covid 19.
  • Google-eid You tube har fjernet og tatt vekk mer enn 800 000 videoer om epidemien.
  • Facebook har fjernet påstander om injeksjonene som ikke er i tråd med hva "folkehelseeksperter" mener.
  • Sosiale medieselskaper har brukt sensur for å undertrykke feilinformasjon om Covid-19 pandemien.