Lettjente penger?

Millionær tilbyr $ 1,2 millioner belønning til alle som gir en isolert prøve av COVID-19-viruset

Her er det mange som får mulighet til å tjene seg noen lettjente penger om de vil. 

For i det hele tatt å kunne undersøke oppbyggingen av virusets mRNA så må man først isolere dette fra alt av DNA og mRNA. Først da er man i stand til å undersøke viruset, lage en PCR test som vet hva den skal lete etter og lage en vaksine som også er i stand til å angripe viruset.

Den som først klarer å legge frem det aller første vitenskapelige bevis på at man har klart å isolere viruset fra noen som antas å være forurenset med det, den kan kontakte evangelistpastor og journalist Samuel Eckert. Teamet hans utbetaler til den aller første som kan legge fram dette beviset. Det er 9 966 840 norske kroner det! "Som bevis mener han isolasjonen av viruset i henhold til Kochs postulater. Til dags dato har ingen vært i stand til å vinne Eckerts utfordring, og gjentar at viruset ikke oppfyller de klassiske vitenskapelige kravene som har vært etablert siden 1905. 


Robert Koch var en tysk lege som vant Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1905 for sitt arbeid med tuberkulose og etablerte postulatene om dødelighet av et virus, ikke dets eksistens. Flere og flere spørsmål dukker opp, slik som den som ble reist for noen dager siden av søksmålet fra klinisk forsker og immunolog-virolog fra et laboratorium i Sør-California, Dr. Derek Knauss, og hans kolleger fra 7 universiteter mot Centers for Disease Control. og forebygging (CDC) for massiv svindel.

Etter å ha testet 1500 prøver fra personer som testet "positive" for CCP-viruset [COVID-19], fant disse forskerne at ALLE prøvene hadde bevis for influensa A og influensa B , noe som allerede hadde blitt oppdaget i andre tilfeller, og ingen av COVID-19 . Rart, ikke sant fordi influensaviruset ble jo utryddet samme dag som Covid kom.

" Da laboratorieteamet mitt og jeg utsatte de 1500 antatt positive Covid-19-prøvene til Kochs postulater og la dem under et SEM (elektronmikroskop), fant vi INGEN Covid i alle 1500 prøvene. Vi fant at alle 1500 prøvene hovedsakelig var influensa A og noen influensa B, men ingen tilfeller av Covid, " sa Knauss. 

Dette har vi sett blitt gjort før. En professor på New Zealand utlovet en pen sum til den aller første som kunne legge fram bevis for at CO2 forårsaker global oppvarming. Det var aldri noen som gjorde krav på pengene. Felles for disse to sakene er opphavet, World Economic Forum. Disse forholder seg ikke til vitenskap og betaler forskere for å fremlegge påstander som ikke har noe med vitenskap å gjøre.

At ikke folk har kapasitet til å skjønne at når de samme kildene fremlegger 79 dommedagsprofetier som aldri ble noe av, i tillegg til et virus som skulle utradere jordens befolkning, pluss en masse andre katastrofer som ikke henger på greip.... At de ikke skjønner det er på tide å sette ned foten etter hvert og si at nå får det være nok, hva er det EGENTLIG dere prøver på, det er et stort mysterium. Det var denne WEF karen som begynte offisielt og siden har disse her holdt på i det uendelige. Maurice Strong måtte rømme til Kina hvor han senere døde, 86 år gammel i 2015 . Han rømte til Kina på grunn av kriminell svindel til slutt i form av sin stilling i både FN, Club of Rome og WEF. I 2005, under etterforskning av FNs Oil-for-Food-program , viste bevis, fremskaffet av føderale etterforskere og FN-autoriserte undersøkelse gjort av Paul Volcker at Strong i 1997, mens han jobbet for Annan, hadde godkjent en sjekk på $ 988.885, utdelt til "Mr. M. Strong", utstedt av en jordansk bank. Det ble rapportert at sjekken ble levert til Mr. Strong av en sørkoreansk forretningsmann, Tongsun Park , som i 2006 ble dømt i føderal domstol i New York for å ha konspirert om å bestikke FN-tjenestemenn for å rigge Oil-for-Food til fordel for Saddam. Hussein . Under etterforskningen gikk Strong ut av FN-posten sin og sa at han ville "sette seg på sidelinjen til skyen ble fjernet. Korrupsjon over hele linjen om man bare graver dypt nok i materien.

En høyt profilert europeisk patolog rapporterer at han og hans kolleger over hele Europa ikke har funnet noe bevis på dødsfall fra det nye koronaviruset på det kontinentet. Dr. Stoian Alexov kalte Verdens helseorganisasjon (WHO) en "kriminell medisinsk organisasjon" for å skape verdensomspennende frykt og kaos uten å levere objektivt verifiserbar bevis på en pandemi. En annen fantastisk åpenbaring fra den bulgarske patologiforeningens (BPA) president Dr. Alexov er at han mener det for øyeblikket er "umulig" å lage en vaksine mot viruset.

Han avslørte også at europeiske patologer ikke har identifisert noen antistoffer som er spesifikke for SARS-CoV-2

Når man satser hele karrieren sin på å uttale dette, og mannen vet det, da må jeg si jeg beundrer vedkommende.


Lockdown er verktøyet de nå bruker for å få gjennomført planene sine. Verden skal reddes fra et virus, et virus med en dødelighet på 0.15 %. Et virus ingen kan bevise at eksisterer. Nok et påfunn fra WEF og folk lærer aldri.