Hvem er WEF?

Hvem er WEF?

WEF som nå skal bli det som politikene kaller for "En FN-ledet verdensorden", har sin opprinnelse i en rikmannsklubb som heter The Club of Rome. World Economic Forum, som igjen er verdens rikeste mennesker og de tusen største selskapene i verden, Coca-Cola, Pepsico, IBM, osv. Vi har Rockefeller, Bill Gates, George Soros, Al Gore, osv. At man har et sammarbeid mellom 24 land for å bedre verden, har jeg ingen ting i mot, men når man leser det de selv skriver, så er det all grunn til å sette på bremsene. Det jeg reagerer mest på, er at disse gjentatte ganger har gått ut med at demokratiet er det verste system som finnes og at disse vil endre på dette. Menneskene trenger en mye sterkere ledelse, mye strengere regler å forholde seg til. De som gjør ting riktige, de skal belønnes, og de som ikke føyer seg skal straffes ved at de hindres tilgang til deler av samfunnet. Alt dette forteller disse selv. Dette er ingen konspirasjonsteori, det handler kun om å sette seg inn i hva disse selv har skrevet i sine egne bøker. Da ser man også hva vi kan forvente oss framover. Det store problemet er at folk begynner å hyle om konspirasjonsteorier, og så blånekter disse å lese WEF sine egne ord. Det hele begynte i The Club of Rome.

The Club of Rome

The Club of Rome er en global tankesmie grunnlagt i 1968 ved Accademia Nazionale dei Lincei i Roma med hovedsete i Winerthur i Sveits nå. Klubben består av hundre fullverdige medlemmer valgt fra nåværende og tidligere stats- og regjeringsledere, FN-administratorer, politikere og myndighetspersoner på høyt nivå, diplomater, forskere, økonomer, og bedriftsledere fra hele verden.

Club of Rome gav ut en rapport i 1972 som ut i fra datamodeller fortalte hvor lenge mennesket og deres forbruk av ressurser kom til å overskride jordklodens fysiske begrensninger. Rapporten ble til en bok som het "The Limits to Growth" og de kom med senere med oppfølgeren, boken "The first global revolution".

Analysene bak rapporten ble gjennomført på oppdrag av Romaklubben. Bokens hovedscenario spår globalt sammenbrudd i befolkningen og økonomien omkring år 2010. Menneskenes grådighet etter Jordens ressurser er en av problemstillingene Club of Rome i dag vil gjøre noe med. Derfor mener disse at man må gå til det skritt at man overtar alle jordens ressurser, slik at dette kan fordeles riktig. Men det er her det går galt. Det er nettopp de største kommersielle bedriftene i verden som er det store problemet, det er de som utnytter disse ressursene til det fulle og det er nettopp disse multinasjonale selskapene som i dag utgjør World Economic Forum, altså WEF. Likevel legger de skylden på mennesket, mennesket som i grunn ikke har hovedtilgangen til disse ressursene. Man skulle jo tro at alt de trengte å gjøre var å gjøre noe med deres egne forurensingskilder, men det nevner man ikke med et ord. Når de selv påstår at 1 prosent av medlemmene i WEF eier halve verdensøkonomien, så burde de selv ha kunne bidratt litt til å endre på teknologien i disse fabrikkene sine?

The Limits to Growth  

Limits to Growth ( LTG ) er en rapport fra 1972. Siden utgivelsen har det blitt kjøpt rundt 30 millioner eksemplarer av boka på 30 språk. Økonomien vil møte en øvre ressursgrense som vil hindre eksponentiell vekst i økonomien. For å utdype dette så må jeg forklare begrepet eksponentiell vekst. En av bokens medforfattere er Jørgen Randers, professor ved BI.

Eksponentiell vekst er en økning i et antall som er proporsjonal med antallet selv. Enhver forandring som øker antallet med samme prosentdel over samme tid (per år, per time, etc) vil resultere i en eksponentiell vekst. For eksempel vil befolkningen i et land hvor hvert par får mer enn to barn, øke eksponentielt. Antall kroner spart på en konto med fast rente, vil øke eksponentielt med tiden. Slik kan også antall bakterier forandre seg ved uhemmet vekst under en infeksjon. Antall nøytroner som blir produsert ved en kjedereaksjon i en atombombe, øker i begynnelsen på samme måte. Begrepet er blitt flittig brukt i forbindelse med Covidepedemien som startet i 2019 og brukes fram til i dag, til tross for at faktiske tall forteller det motsatte. Man ventet seg en ukontrollert spredning, stadig økende dødsfall og her i landet ble det sagt at dersom vi var heldige så var det beste vi kunne komme ned i var et totalt dødsfall på bort i mot en halv million mennesker. Sannheten er at vi kom ikke opp i en femtedel av dødsfallene som kan relateres til vanlig influensa, og det merkelige er at vanlig influensa forsvant fra jordens overflate da dette nye viruset kom, det over natta.                                       

Budskapet i denne boken holder fremdeles i dag, hevdes det: Jordens sammenkoblede ressurser - det globale natursystemet som vi alle lever i - kan sannsynligvis ikke støtte nåværende priser for økonomisk vekst og befolkningsvekst mye utover år 2100, om så lenge, selv med avansert teknologi. Rapporten spår katastrofer med dimensjoner som kan sammenlignes med Svartedauden. For at scenarier skal kunne tas alvorlig, og presenteres som forskning, må de ha utgangspunkt i en modell der de relevante sammenhengene i økonomien er modeller på en realistisk måte. Det er ikke tilfelle med modellen som er benyttet i boken "Grenser for vekst". Som sagt, en rød tråd i boken er tanken om eksponentiell vekst, som til slutt møter en øvre ressursgrense. Dermed er man bekymret for profitten i framtiden, og man må da til med tiltak som gjør at man kan ta kontrollen over verdens ressurser.

For å forstå tankegangen her så må man lese litt i "The first global Revolution" hva det hele startet med.

Den nye fienden

"På grunn av det plutselige fraværet av tradisjonelle fiender, må "nye fiender identifiseres." "Når vi søkte etter en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe inn i denne planen. (The First Global Revolution(The Club of Rome), 1993. Sidene 104-105)

"...kom vi på ideen..." og hvilken "plan" er det man egentlig snakker om her? Kan planen være at man vil ta over verdens ressurser ved å skylde på mennesket ved å skylde på forurrensingen som har blitt halvert de siste 50 årene? På trusselen de selv har hevdet 79 ganger ville resultere i dommedag, der samtlige spådommer ikke har holdt mål i det hele tatt og man derfor hele tiden har måtte utsette dommedag, fem - ti - tyve år frem i slengen?

Disse har spådd 79 dommedagsprofetier, ingen har skjedd. Hele tiden utsetter de det hele om og om igjen. De mååtte ha en krise for å få gjennomført planene sine. Et nytt fagfellevurdert papir publisert i International Journal of Global Warming identifiserer 79 "apokalyptiske" spådommer formulert siden 1970 av "forskere og aktivister" som "forutsier katastrofale hendelser" som følge av "katastrofale klimaendringer.", alle med tilnytning til WEF i en eller annen form.  Ingen har skjedd. Allerede 48 av disse "virkelig apokalyptiske prognosene" har mislyktes. De andre 31 er sannsynligvis like feil, men sluttdatoene for spådommer har ikke utløpt ennå, da " apokalypsen alltid er utsatt 20 år fram i tid ." Altså, global oppvarming skulle altså være grunnen for to ting, det ene er at disse store multinasjonale selskapene skulle overta alle verdens ressurser, og man skulle opprette en ny verdensorden som kunne hindre disse framtidige katastrofene som f.eks global oppvarming og Covid som er hovedtemaet nå. Dataene kan lastes ned her.

Vel, la oss si at jeg synes det var greit at man overtok ressursene på Jorda, fordelte dem rettferdig, slik at man kunne få optimal profitt og redde jorda fra undergang... Hvordan har disse tenkt å gjøre det. Hvilke nye systemer er det disse vil innføre for å få dette til? For å finne ut av dette, så m¨man lese videre i disse rapportene deres og det jeg da leser får alt i meg til å protestere helt vilt

"Demokratiet er det verste systemet som finnes"

På side 72 i boken The First global revolution, som er oppfølgeren til rapporten Limits to Growth, skriver disse følgende:

"Winston Churchill was right when he quipped, "democracy is the worst of all systems, except for the rest," yet we must be aware of its erosion, its fragility and its limitations." 

Når man leser videre, så er disse fullstendig enige i dette, og en rekke andre steder så forteller de at Kina har den rette modellen, en modell som gjør at myndighetene har kontroll over menneskene. Kina har faktisk det som kalles diktatur. Er det dette systemet disse nå ønsker å innføre? Dette skal jeg komme tilbake til.

Club of Rome oppretter WEF

Verdens økonomiske forum  er en Genève-basert stiftelse, stiftet av en rekke av disse medlemmene i Club of Rome. Det er altså disse jeg nevnte i begynnelsen her, nåværende og tidligere stats- og regjeringsledere, FN-administratorer, politikere og myndighetspersoner på høyt nivå, diplomater, forskere, økonomer, og bedriftsledere fra hele verden. WEF er en stiftelse som ble etablert i 1971 av Klaus M. Schwab, som er en sveitsisk professor i økonomi.

Stiftelsen arrangerer et årlig toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere samt en del utvalgte intellektuelle og journalister. Toppmøtet holdes vanligvis i Davos i Sveits og samler omkring 2000 deltakere. Populært kalt så omtales disse som "Davos-Eliten".

I 2005 etablerte WEF fellesskapet Young Global Leaders, etterfølgeren til Global Leaders of Tomorrow, bestående av personer under 40 år fra hele verden og forskjellige fag og sektorer som utviser lederskap. WEF skriver på egne sider at siden over halvparten av verdens befolkning er under 27 år, så er det nødvendig at man setter fokuset på dette "segmentet" av befolkningen i verden om man skal forme om verden, eller "global shaping" som disse betegner dette ved. Wef opprettet også organisasjonen Global Shapers og vi har en egen avdeling her i landet som heter Global Shapers Oslo, som ble stiftet den 23. mai 2013. Kronprinsesse Mette-Marit av Norge er grunnlegger av foreningen, den såkalte «Founding Curator». Birgit Skarstein er leder og såkalt «Curator» for foreningen.

The World Economic Forum ( WEF ), ble opprettet i Cologny , Genève Canton , Sveits , og er en internasjonal NGO , stiftet 24. januar 1971. WEF oppgave er oppgitt som "forpliktet til å forbedre tilstanden i verden ved å engasjere næringsliv, politiske, faglige , og andre ledere av samfunnet for å forme globale, regionale og industrielle agendaer ". Media er også en vesentlig del av WEF sin organisasjon.

WEF er vert for et årlig møte i slutten av januar i Davos , et fjellsted i Graubünden , i den østlige Alpene i Sveits. Møtet samler rundt 3000 næringslivsledere, internasjonale politiske ledere, økonomer , kjendiser og journalister i opptil fem dager for å diskutere globale spørsmål , over 500 økter.

Organisasjonen innkaller også rundt seks til åtte regionale møter hvert år på steder i Afrika, Øst-Asia, Latin-Amerika og India og holder ytterligere to årlige møter i Kina og De forente arabiske emirater . Ved siden av møter gir organisasjonen en plattform for ledere fra alle interessentgrupper fra hele verden - næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn - til å samarbeide om flere prosjekter og initiativer.Den produserer også en serie rapporter og engasjerer medlemmene i sektorspesifikke tiltak.

World Economic Forum og dets årlige møte i Davos blir kritisert angående de offentlige sikkerhetskostnadene, dannelsen av en velstående global elite uten tilknytning til de bredere samfunn, udemokratiske beslutningsprosesser, kjønnsspørsmål og mangel på økonomisk åpenhet .

Det ironiske her er at disse kommer til Davos hvert eneste år, de fleste i sine private jetfly, og så skal disse diskuterer hvordan man bekjemper forurensing, global oppvarming også videre. Etterpå så går disse ut og sier at ALT er din skyld, disse her skal innføre en rekke tiltak for at du ikke skal bidra til at Jorda går under. Faktisk er de så opphengt i at menneskenes fabrikker, industrier (som de selv eier) forurenser så mye og slipper ut CO2 at Sola utgjør en fare med tanke på oppvarmingen som foregår, til tross for at alle verdens observasoner tilsier at temperaturen faktisk synker drastisk på grunn av solsyklusen. Derfor vil Bill Gates nå bruke raketter som han vil frakte ut milliarder av tonn med kalkstøv som skal blåses ut i verdensrommet for å skygge for sola. Sånn til orientering, så blir dette fryktelig dyrt. Med dagens teknologi så koster det runt 40 000 kroner i drivstoff pr. kilo man vil frakte ut i rommet. Blir litt forurensing det og strider i mot påstanden om at CO2 forårsaker global oppvarming. Dette handler om noe helt annet.


Klaus Schwab Leader of WEF
Klaus Schwab Leader of WEF

Klaus Schwab, WEFs leder

"The great reset" heter planen til WEF, og det er den store nullstillingen av verden. For å grave dypere i materien og for å kartlegge hva WEF har for planer for fremtiden og for å finne ut hva dette begrepet er, så man man bla igjennom Schwabs mange publiserte bøker. Hvordan ser han for seg fremtiden og hvordan vil dette påvirke oss? Da vil jeg ta for meg Schwab sin nyeste bok: "COVID-19: The Great Reset". Bare tittelen får en bjelle til å ringe... Er Covid -19 verktøyet man har planlagt for å få gjennomført denne nullstillingen? Er det derfor de har snakket om denne pandemien i 50 år, og nå er den her, eller er det noen mulighet for at det hele er "taimet og tilrettelagt", som Egon Olsen brukte å si??

Aldri

Klaus Schwab sier dette: -"Mange lurer på når vi kan vende tilbake til normalen igjen. Det korte svaret er: Aldri!". I sin nye bok, "COVID-19: The Great Reset" sier Klaus Schwab:

-"Ting vil aldri gå tilbake til normalen igjen, kapitalismen skal skifte form og vi skal få helt nye eierstrukturer når det gjelder privat og offentlig eiendom. (Legg merke til ordet privat. Det er det DU eier)

-"Ingen skal eie noe, sier Klaus Schwab , og alle vil være lykkelige." Hva betyr det, tror du? Hva skjer med huset ditt, eiendommen din og alt som du eier? Alt dette ønsker World Economic Forum å ta over fullstendig, ved at de store multinasjonale selskapene i WEF overtar dine verdier i tillegg til verdens ressurser. Hver enkelt av oss vil bli berørt.

"Ingenting vil noen gang komme tilbake til den "ødelagte" følelsen av normalitet som hersket før krisen fordi koronaviruspandemien markerer et grunnleggende vendepunkt i vår globale bane. Verden slik vi kjente den i de første månedene av 2020 er ikke mer, den er oppløst i sammenheng med pandemien. Dette er radikale endringer av en slik konsekvens kommer at noen eksperter har referert til en «før coronavirus» (BC) og «etter coronavirus» (AC) -tid. Vi vil fortsette å bli overrasket over både hurtigheten og den uventede naturen til disse endringene - når de smelter sammen, vil de fremkalle andre-, tredje-, fjerde- og ordens-konsekvenser, kaskadeffekter og uforutsette utfall. På den måten vil de forme en "ny normal", radikalt forskjellig fra den vi gradvis vil etterlate oss. Mange av våre overbevisninger og antagelser om hvordan verden kan eller bør se ut, vil bli knust i prosessen.", Sier Schwab.

Schwab advarer politikerne mot å løsne på restriksjonene. Han oppforder dem til bare å kjøre på med lockdown, uansett ha de måtte møte av opposisjon. Han "påstår" at dette er nødvendig på grunn av "pandemien", men det er 100 prosent usansylig nå som han røper de egentlige planene sine, i sin nye bok.

Vi mennesker skal få kutt i økonomi  i form av lavere forbruk, kutt i vanlige folks mobilitet (reduserte CO2-utslipp), kutt i borgerrettigheter som forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, autonomi m.m. (redusert protest) - og det blir fort klart at denne pandemien neppe kommer til å bli erklært overvunnet med det første. Man snakker nå om at den vil forsette hele neste år også til tross for at dødeligheten nå er nede i 0,15 prosent. Først skal, ifølge Schwab, verdensøkonomien knuses så grundig at den aldri kommer på fote igjen - med det uttalte mål å umuliggjøre en gjenopptakelse av livet og hverdagen slik vi en gang kjente og elsket den. Inkludert (i praksis) gradvis innføring av forbud mot både reelt folkedemokrati og selvstendige nasjonalstater. Folk trenger egentlig bare å spørre seg selv hvorfor WEF nå plasserer WHO på båten og dytter dem i fra seg etter at WHO gikk ut og orienterte alle verdens myndigheter om at smittetallene og dødeligheten nå er blitt så lave at man kan gjennåpne samfunnet og behandle Covidtilfellene som vanlig influensa? Hvorfor svarer man med å pøse ut bilder fra f.eks alle de døde i India, bilder som er tatt i forbindelse med en gasseksplosjon i India, i Jhabua-distriktet i delstaten Madhya Pradesh, samtidig som man med innestemme forteller om hvordan epedemien bare har økt i omfang på alt av TV verden over? 

Studie: Dødelighetsgrad På COVID-Infeksjon På Bare 0,15 Prosent

Schwab hevder at denne revolusjonen er forskjellig i omfang, omfang og kompleksitet fra den som har kommet før. Kjennetegnet av en rekke nye teknologier som smelter sammen den fysiske, digitale og biologiske verdenen, påvirker utviklingen alle disipliner, økonomier, næringer og myndigheter, og til og med utfordrende ideer om hva det vil si å være menneske. Han sier det helt klart: Din biologiske identitet skal smeltes sammen med teknologi". 

Den fjerde industrielle revolusjonen, sier Schwab, er mer betydelig, og dens forgreninger er dypere enn i noen tidligere periode av menneskets historie.Han skisserer de viktigste teknologiene som driver denne revolusjonen og diskuterer de store konsekvensene som forventes på myndighetene, næringslivet, sivilsamfunnet og enkeltpersoner. Schwab tilbyr også dristige ideer om hvordan man kan utnytte disse endringene og forme en bedre fremtid - en der teknologien styrker mennesker i stedet for å erstatte dem; fremgang tjener samfunnet i stedet for å forstyrre det; og der innovatører respekterer moralske og etiske grenser i stedet for å krysse dem. Vi har alle muligheten til å bidra til å utvikle nye rammer som fremmer fremdriften."

Forurensingen som har blitt redusert mer enn 50 % siden 1960, Vannmangel og så selger disse drikkevannet for høyere priser enn olje og bensin, ja til og med på børs. Hadde de nå bare hatt monopol på alle verdens ressurser, så hadde verden blitt et godt sted for alle. Matmangel til tross for at verdens kornproduksjon har blitt firedoblet siden 1960. Analfabetisme, barnedødelighet som har blitt halvert like kraftig de siste 50 årene, i en verden som aldri har vært bedre, fram til disse dukket opp på banen. Se hvordan den er blitt i dag!, "alle ting er DIN feil". 

 Regjeringen Solberg er for:

«Det er i norsk interesse at vi har en FN-ledet verdensorden. Derfor vil Regjeringen arbeide for å styrke FN ...»

Er vi egentlig interessert i disse virkemidlene for å erstatte alle verdensregjeringer med en verdensregjering ledet av disse menneskene? En mer en mer demokratisk verdensorden forteller Soria Moria erklæringen, mens WEF sier det stikk motsatte? Folk kaller meg konspirasjonsteoretiker når jeg forteller at vi kommer til å få en ny FN-ledet verdensorden, men selv Støre sier det jo her. Kristin Halvorsen også.

Schwab er klar over at denne ødeleggelsen av verdensøkonomien vil påføre befolkninga store smerter, men han sier til politikere verden over at det må de være villige til å gjøre ofre noe, og de må slå ned på enhver motstand og uro om man skal bli i stand til å redde verden fra denne pandemien som nå herjer over hele verden, og som en dag kan forårsake menneskehetens undergang. Hvordan disse håndterer situasjone ser vi her, og her og verdenssamfunnet synes det er helt greit. 


De sier de skal berge verden...Som H.L. Mencken sa det:

"Trangen til å redde verden er nesten alltid et skalkeskjul for et behov for å herske over den".