Giftige Kjemikalier Funnet I 100% Av Brystmelkprøver

Giftige Kjemikalier Funnet I 100% Av Brystmelkprøver

Folkehelseforkjempere krevde føderal handling for å forby bruk av giftige FPAS "evig kjemikalier" etter at 100% av morsmelkprøver ble funnet å være forurenset med PFAS på nivåer 2000 ganger de som anses som trygge for drikkevann.

Forskere ved Toxic-Free Future , Indiana University, University of Washington og Seattle Children's Research Institute studerte 50 prøver av morsmelk fra amerikanske kvinner fra hele landet, som representerte en rekke sosioøkonomiske bakgrunner. Alle 50 prøvene inneholdt per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i nivåer nesten 2000 ganger den mengden som ble ansett som trygg for drikkevann .

Kjemikaliene brytes ikke ned og har vist seg å akkumuleres hos mennesker - inkludert i maten som American Academy of Pediatrics anser for å være den mest fordelaktige for babyer.

" Vi vet nå at babyer, sammen med naturens perfekte mat, får giftig PFAS som kan påvirke immunforsvaret og stoffskiftet ," sa Erika Schreder, vitenskapsdirektør i Toxic-Free Future og medforfatter av studien, som ble publisert, torsdag i tidsskriftet Environmental Science and Technology.


" Vi burde ikke finne noen PFAS i morsmelk, og våre funn gjør det klart at det er behov for bredere utfasinger for å beskytte babyer og små barn i de mest sårbare stadiene i livet, " la hun til. " Mødre jobber hardt for å beskytte babyene sine, men store selskaper setter disse og andre giftige kjemikalier som kan forurense morsmelk, i produkter når det er sikrere alternativer.

Gruppen oppfordret statlige og føderale lovgivere til å forby bruk av PFAS, som finnes i matemballasje, non-stick kokekar, vanntette klær og flekkbeskyttere som ScotchGard.

PFAS har vært knyttet til hormonforstyrrelser, kreft, leversykdom, skjoldbruskkjertel, fallende sædtal hos menn, svekket immunforsvar og andre helseproblemer. Det har ikke vært en grundig analyse av hvordan kjemikaliene påvirker nyfødte og eldre babyer.

Produsenter avslører ofte ikke kjemikaliene de bruker for å lage sine produkter, noe som gjør PFAS vanskelig å unngå.

Kjemiske selskaper har de siste årene hevdet at PFAS som for tiden er i bruk ikke bygger seg opp hos mennesker, men studien fant 16 forbindelser inkludert flere av bransjens nyere generasjon kjemikalier.

PFAS ble funnet i nivåer fra 50 deler per billion til mer enn 1850 deler per billion. Studien fant også at tilstedeværelsen av PFAS i morsmelk øker rundt om i verden og dobles hvert fjerde år.

" Kjemikaliene er så allestedsnærværende at vi egentlig ikke kan forutsi hvem som vil ha den høyeste eksponeringen, " sa Dr. Sheela Sathyanarayana, barnelege ved University of Washington og studieforfatter, til The Guardian.

Det EU har beveget seg til å forby bruk av PFAS når andre stoffer kan brukes i stedet, og Washington state lovgivere jobber med å fase ut bruken av evig kjemikalier. På føderalt nivå forventes rep. Debbie Dingell (D-Mich.) Å innføre et forbud mot PFAS i matemballasje.

" Hvis et skadelig kjemikalie kan havne i morsmelk på grunn av dets vedvarende evne til å bioakkumulere, bør det være forbudt i hverdagsprodukter vi hele tiden blir utsatt for, " sa Laurie Valeriano, administrerende direktør for Toxic-Free Future. " Det er på tide at flere stater og den føderale regjeringen følger Washington-statens ledelse og forby PFAS og andre like farlige klasser av kjemikalier i produkter, spesielt når det finnes sikrere alternativer. Forebyggingsbasert policy er avgjørende for å få slutt på denne skadelige og unødvendige forurensningen av våre mest dyrebare ressurser - fra morsmelk til drikkevann. "

Se mer her: childrenshealthdefense.org