Flere Dødsfall Blant Vaksinerte Med Pfizer Enn AstraZeneca

Flere Dødsfall Blant Vaksinerte Med Pfizer Enn AstraZeneca

Dødeligheten etter bruk av Pfizer coronavirus-vaksine i seks europeiske land er betydelig høyere enn etter AstraZeneca-vaksinen, viser selskapets rapport, innhentet av Sputnik onsdag.

Vaksineprodusentens Moskva-kontor bekreftet overfor Sputnik dokumentets ekthet. 

" AstraZeneca bekrefter at de har skrevet dokumentet. Denne informasjonen var ikke ment for offentliggjøring, "sa selskapets talsperson. 

Den 12-siders rapporten, med tittelen "Gjenopprette tillit til COVID-19-vaksiner og forbedret samarbeid mellom regulatoriske, helsevesen og farmasøytiske selskaper - en oppfordring til handling", gir statistiske data som viser at det totale antallet dødelige tilfeller per administrert million doser av vaksinen i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Norge, Østerrike og Italia, er nesten tre ganger høyere for Pfizer enn AstraZeneca.

I følge statistikken fra regjeringene og relaterte medisinske byråer registrerte Frankrike 45,3 dødelige tilfeller per million doser for Pfizer mot 17,9 for AstraZeneca. For Tyskland er tallene henholdsvis 29,9 mot 6,5, for Storbritannia - 20,7 og 24,2, Norge - 164,3 og 44,6, Østerrike - 47,5 og 7,5, og Italia - 10,9 og 7,3.

Samtidig prioriterer Storbritannia bruken av AstraZeneca for sin massevaksinasjonskampanje, og stoffet er det viktigste for flere kategorier mennesker. Per 26. mai ble 72,9 prosent av den voksne befolkningen i landet vaksinert med en dose av vaksinen, 44,8% med begge.

I motsetning til uttalelsene fra europeiske land om risikoen ved AstraZeneca-vaksine og fornektelse av å bruke stoffet , indikerer selskapets statistikk at risikoen for de som er vaksinert med Pfizer er høyere. 

Selskapet understreket at det ikke er den eneste som lider av dårlig omtale. Beskyldninger mot vaksinen påvirker troverdigheten til vaksiner fra andre produsenter og demper følgelig folks vilje til å bli vaksinert.

" En avgjørelse tatt mot en vaksine kan potensielt forverre allmennhetens tillit til alle vaksiner, fra et globalt folkehelseperspektiv. Mangel på utbredt vaksinasjon vil forlenge pandemien unødvendig, " heter det i rapporten. 

AstraZeneca bemerket at den britiske legemiddelregulatoren og forskere gjentatte ganger har uttalt at risikoen for å få koronavirus i stor grad oppveier risikoen for alvorlige bivirkninger fra vaksinasjoner. Selskapet bekreftet videre sin beredskap til å samarbeide med vitenskapelige organer for å sikre vaksinasjonssikkerhet basert på prinsippene om full åpenhet.

" AstraZeneca er forpliktet til å samarbeide med NITAGs [nasjonal immuniseringsgruppe for teknisk vaksinering] og regulerende organer for å gjenopprette tilliten til COVID-19-vaksiner og vaksinering, " sa selskapet i rapporten og uttalte at det er nødvendig å delta i arbeidet med å samle inn og evaluere relevante data. slik at " klare og konsekvente retningslinjer for bruk kan gis av helsebyråer. "

" Vaksinasjon er avgjørende for å redusere virkningen av COVID-19-pandemien, og har allerede vist store signifikante reduksjoner i ICU-innleggelse, sykehusinnleggelse og død i land med omfattende vaksinasjonsprogrammer, " konkluderte AstraZeneca.


Se mer her: sputniknews.com