Er det ikke rart?


Verdens rikeste og mektigste eier de store fabrikkene som forurenser mest her i verden. De eier skipene, flyene, alt som forurenser. De eier de store skipene som tømmer havet for fisk, de forurenser, griser på og står i. Disse kjøper opp oljen over år, men ber oss satse på vindmøllekraft, landskap maltrakteres, og de fleste menneskeskapte krisene kan tilbakeskrives til disse. Ressursene skal dem ha, drikkevann, oljen, maten i havet, landområder, jordbruk... alt.

Småkryp var en film jeg var glad i sin tid, som jeg satt og så med barna mine. Jeg får assosiasjoner til denne animasjonsfilmen når jeg ser adferden til disse. Filmen ble laget av Walt Disney blant annet i 1998. Historien Småkryp er en parodi på Æsops fabel om Insektet og gresshoppen. Hver sesong blir de tvunget til å gi mat til en gjeng gresshopper ledet av Hopper. Hopper ødelegger maten man samlet til disse mektige og grådige gresshoppene som kuet og regjerte over alle disse maurene, som flittig samlet på mat og ressurser for å klare seg gjennom vinteren. Alt dette ville de onde gresshoppene eie, og vel så det. En gang i året kom disse flygende for å høste det som tilhørte disse småkrypene.

De mektige og grådige gresshoppene fikk småkrypene til å sette seg opp i mot hverandre ved hjelp av skremsel og frykt,  og Flik ble forvist fra deres koloni. Samtidig forsøker maur i Flik`s tidligere koloni desperat å samle nok mat til et nytt tilbud for gresshoppene. Småkrypene ble styrt med frykt, frykten gjorde at de som ikke lystret ble utstøtt av sine egne i en redsel om at de ville bli utryddet. En dag så ble disse småkrypene overbevist om at det nyttet å sloss i mot dem, og filmen slutter med at småkrypene tok sin verden tilbake. Som i filmen: "Første bud, alle ting er DIN feil!"

Disse grådige gresshoppene minner meg om disse, og den grådige sjefen for disse forbinder jeg med Klaus Schwab en mann som aldri får nok av noe det kan gjøres om til profitt. De andre gresshoppene forbinder jeg med de griske og grådige som i sine jetfly kommer til Davos for å planlegge hvordan de skal få herredømme over jorden, slik de har gjort i alle år. Hele tiden diskuteres det hvordan de kan sikre seg verdens resurser slik at dette kan fordeles til de trengende når den tid kommer. Straks de får ressursene, så gjør det f.eks drikkevannet vårt om til det blå gullet,som de kaller det, og som de selger på flaske til høyere pris enn olje og bensin.


DU er fienden


Ankommet i hvert sitt private jetfly, holder disse årlige møter, og alle er enige om at det er du og jeg som er årsaken til alle verdensproblemer! Disse her samles over noen flotte drinker, høy sigarføring, og selv vår statsminister synes det er så gjevt å være med disse gutta, hun er en av de store og betydningsfulle nå, akkurat som dem. Hun skal få være en av disse som nå skal råde og regjere over verden. Hun har full kontroll på hvor alle befinner seg på disse møtene, og hvor mange ganger har ikke hun bidratt til å peke ut kursen for en eller annen viktig pamp som ikke finner veien til en annen viktig pamp som sprader rundt med drammeglasset i den ene hånden og sigaren i den andre? Erna ser deg, vet du, Erna full kontroll! Very Importen Person!

Viktige mennesker, mennesker som selv tror at de er det, og som har påtatt seg ansvaret for å redde verden fra undergangen fra disse menneskene som ødelegger jorden minst. På et eller annet sånt viktig møte, så kom et eller annet geni på kloden, på ideen som man nå stenger hele verden ned for å få gjennomført ideen hvor man nå kan få gjennomført en rekke tiltak som ville sette dem på toppen ! "Global shaping" kaller de det. De fleste store kriger var nå over, mangelen på fiender ble plutselig et problem, man trengte noe annet å sette fokuset på.... Mennesket. Mennesket ble utkåret til fienden, og dette liker alle disse her pampene, så de skrev en bok om denne ideen sin, ideen som nå lammer og stenger ned en hel verden slik at ideene kan gjennomføres uten folkets protest. Og dermed var de forenet med hele verden og med hverandre.

Global oppvarming til tross for at gjennomsnittstemperaturen på kloden synker kraftig på grunn av solsyklusen. Forurensingen som har blitt redusert mer enn 50 % siden 1960, Vannmangel og så selger disse drikkevannet for skyhøye høyere priser, ja til og med på børs. Hadde de nå bare hatt monopol på alle verdens ressurser, så hadde verden blitt et godt sted for alle. Matmangel til tross for at verdens kornproduksjon har blitt firedoblet siden 1960. Analfabetisme, barnedødelighet som har blitt halvert like kraftig de siste 50 årene, i en verden som aldri har vært bedre, fram til disse grådige menneskene kom fram fra skyggene og dukket opp på banen. Se hvordan den er blitt i dag!

"På grunn av det plutselige fraværet av tradisjonelle fiender, må "nye fiender identifiseres." "Når vi søkte etter en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe inn i denne planen. (The First Global Revolution(The Club of Rome), 1993. side 70)