Dr. Peter McCullough

McCullough har æren av å være den mest siterte legen på COVID-19-behandlinger ved National Library of Medicine, med mer enn 600 sitater. Han har vitnet for kongressen og vunnet en rekke priser i løpet av sin fremtredende medisinske karriere. McCullough retter en skarp irettesettelse av den amerikanske regjeringens tilnærming til å bekjempe viruset. McCullough er en av verdens beste eksperter på COVID19, og han slår nå alarm om vaksinene og undertrykkelsen av velprøvde behandlinger.

Han sier at regjeringens strategi, utført i samarbeid med Bill and Melinda Gates Foundation og FNs verdens helseorganisasjon, har resultert i titusenvis av unødvendige dødsfall, etterfulgt av tusenvis flere dødsfall forårsaket av masseinjeksjon-programmet som nå pågår. 

Politikerne presser på

Under normale omstendigheter vil 50 dødsfall rapportert til CDCs VAERS overvåkingssystem føre til at vaksinen ville blir tatt av markedet umiddelbart. Bare i forbindelse med COVID-vaksinene er det imidlertid allerede rapportert om tusenvis av dødsfall, og likevel fortsetter man å presse på massevaksinasjonsprogrammene. 

Dr. McCullough, som er en professor i medisin har utviklet en globalt anerkjent og svært vellykket COVID-behandlingsprotokoll, understreket også at det har vært mange unødvendige dødsfall som følge av politiske beslutninger tatt på forskjellige regjeringsnivåer. 

Mellom 14. desember og 23. april ble det rapportert 3.544 dødsfall til CDCs Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS], sammen med 12 619 alvorlige skader. Man kan forvente at disse tallene vil utløse en omfattende etterforskning fra US Food and Drug Administration. Men det motsatte har skjedd. Ifølge McCullough har regjeringen tatt det som tilsvarer et forbigående blikk på de alarmerende tallene og avvist dem med et minimum av gransking.

USA har presidents for dette. I 1976 under svineinfluensapandemien forsøkte USA å vaksinere 55 millioner amerikanere, men på det tidspunkt forårsaket vaksinene rundt 500 tilfeller av lammelse og 25 dødsfall, og dette ble stoppet øyeblikkelig. Hele programmet ble lagt ned ved 25 dødsfall.

Sammenlign den typen respons med myndighetens reaksjon nå på mye høyere rapporterte dødstall som er relatert til Moderna- og Pfizer-skuddene, og kontrasten er alarmerende, sa McCullough, spesielt når vaksinene ikke en gang har fått full FDA-godkjenning og bare får lov til å være på markedet under en nødbrukstillatelse.

Midlertidig godkjenning kaller vi dette her i landet, og vaksinene er kun en nødvaksine som skal gies til de som har verst symptomer. Man har ikke lov etter norsk og internasjonal lov til å presse på vaksinen på folk ved at man forteller dem at man MÅ ta den om man skal beholde jobben, den skal ikke gies til friske mennesker uten symptomer. Dette er skikkelig straffbart og dekkes av Nurnberg-kodeksen som Norge selv har underskrevet. En dag så blir det en gjeng som står der med bøyde hoder og peker på hverandre.

1 til 10 % av dødsfallene innrapporteres

I USA i dag [i slutten av mars] har vi omtrent 77 millioner mennesker vaksinert for COVID, og ​​vi har rapportert 2 602 dødsfall, så det er enestående hvor mange dødsfall som har påløpt, " forteller Dr. McCullough. 

" 8. mars kunngjorde CDC på deres nettside med veldig lite fanfare at de hadde gjennomgått om lag 1600 dødsfall med ikke navngitte FDA-leger, og de indikerte at ikke en eneste død var relatert til vaksinen , " la han til. " Dette var var bekymringsfullt i det akademiske miljøet. "

McCullough sa at han vet fra førstehånds erfaring at det ville ta flere måneder å gjøre en grundig undersøkelse av 1600 potensielt vaksinerelaterte dødsfall.

" Jeg har ledet og deltatt i dusinvis av datasikkerhetsstyrer og satt i disse komiteene, og jeg kan fortelle deg at denne typen arbeid ville ha tatt mange måneder å gjennomgå alle laboratoriene, dødsattestene og alle omstendighetene ved en hendelse. Det er umulig for navnløse reguleringsleger uten erfaring med COVID 19 å mene at ingen av dødsfallene var relatert til vaksinen. "

Tidligere studier, inkludert en fra Harvard University, anslår at bare 1 til 10 prosent av alle vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert til VAERS. Så etter all sannsynlighet er det flere som dør enn til og med blir rapportert, men FDA kan ikke komme med en eneste død knyttet til Moderna- og Pfizer-skuddene?

rapportere om et dødsfall krever at en helsepersonell skriver det inn i systemet, " sa han. Og hvis dødsfallet ikke skjer innen den normale overvåkingsperioden på 15 minutter, blir de ofte ikke rapportert . De fleste dødsfall skjer innen 72 timer etter vaksinen. " De hoper seg opp på dag ett, to og tre, " sa han.

Til sammenligning: Det rapporteres 20 til 30 dødsfall hvert år til VAERS relatert til influensavaksinen. Det er rundt 195 millioner som får influensasvaksine.

Sammenlign det med COVID-vaksinen, noe som resulterte i 2 602 rapporterte dødsfall gjennom 77 millioner vaksiner. Likevel gjenta man at den er fullstendig ufarlig, kjør på.... kjør på, vi skal redde verden fra undergang! Dette er veldig alvorlig!